« Tagasi

Vallavalitsuse 39. nädala eelinfo

Esmaspäev, 25. september

25–26 septembril osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing kogukonna turvalisuse seminaril Pärnus.

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek osakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10 viibivad kultuurispetsialist Maire Haava ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell Triigi raamatukogus. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Kell 11 viibivad kultuurispetsialist Maire Haava ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell Kiltsi raamatukogus. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Kell 12 viibivad kultuurispetsialist Maire Haava ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell Rakke raamatukogus. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Teisipäev, 26. september

26–27 septembril osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp koolitusel "Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?" Rakveres.

Kell 9–11 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun biojäätmeteteemalisel KO(h)Vihommikul. Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 13–14 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter maa-ameti veebikoolitusel „ETAK vektorandmete kasutamine QGIS vabavaraga". Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 14 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem turismiteemalisel töökoosolekul arendus- ja planeerimisosakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 18–20 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, ehitusspetsialist Riho Tell ja vallavanem Indrek Kesküla riigitee 15124 Kapu–Rakke–Paasvere km 12,0–14,4 Rakke aleviku lõigu rekonstrueerimise ehitusprojekti eskiisi tutvustamisel Rakke kultuurikeskuses. Turvu materjalidega siit. Info Riho Tell, tel 524  9112.

Kolmapäev, 27. september

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.15–16 osaleb keskkonna- ja hanekspetsialist Leie Nõmmiste koolitusel „Keskkonnahoidlikud riigihanked" Tallinnas. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell töökoosolekul Väike-Maarja valla noortekeskuse juhiga. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Kell 15 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell ja vallavanem Indrek Kesküla aasta õpetaja konkursi komisjoni koosolekul vallamajas. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Neljapäev, 28. september

Kell 8.30–16 osaleb vallavanem Indrek Kesküla vaatlejana suurõppusel CREVEX23 Maardus. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.30–13.30 osaleb vallasekretäri abi Annika Aun notaritehingul Jõgeval. Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 17 toimub vallavolikogu istung Väike-Maarja raamatukogu saalis. Tutvu päevakorra ja eelnõudega siit. Info Hans Kruusamägi, tel 514 5021.

Ürituste info siit.

Foto: Kristel Kitsing