« Tagasi

Vallavalitsus kommenteerib telesaates kajastunud infot

2. oktoobril TV3 eetris olnud „Märgatud Eestis" käsitluse kohta avaldab vallavalitsus omapoolse kommentaari.

Väike-Maarja vallale kuuluvate kinnistute maa-alal asuvate aiamaade kasutamise korda reguleerib Väike-Maarja valla heakorraeeskiri. Aiamaade kasutusse andmise lepingute sõlmimine algas juba 2019. aastal ning aktiveerus taas pärast käesoleva aasta juunikuu Väike-Maarja Valla Infolehes vastava teavituse avaldamist. Aiamaad antakse lepingu alusel tasuta kasutusse. Eesmärgiks on saada ülevaade vallale kuuluvate maade kasutamisest.

Sirje Lippasaarele on selgitatud vallale kuuluvatel kinnistutel asuvate aiamaade kasutusse andmise eesmärki ja samuti lepingu sõlmimise eesmärki. Sirje Lippasaar ei ole vallavalitsusse helistanud ega vastavat avaldust teinud. Korraldust kujude minema toimetamiseks pole antud ei suuliselt ega kirjalikult. 

Vallavalitsus on teadlik, et saate eetrisse mineku ajaks on Väike-Maarja alevikus Tamsalu mnt 7b  maa-alalt enamik skulptuure leidnud endale juba uued omanikud ja seda Sirje Lippasaare enda initsiatiivil.

Vallavalitsus loodab, et Sirje Lippasaarega jõutakse peagi aiamaa kasutamise lepingu sõlmimiseni.

 

Foto: Kristel Kitsing