« Tagasi

Vallavalitsuse 44. nädala eelinfo

Esmaspäev, 30. oktoober

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna (APO) töökoosolek APO juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10 osalevad IT-juht Urmas Reinart, vallasekretär Maris Kõrgmäe ja meediaspetsialist Kristel Kitsing uue omavalitsuste portaali kasutuselevõtu arutelul vallamaja nõupidamisruumis. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 10–12 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem meetme "Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine" infopäeval veebis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava, rahandusosakonna juhataja Merili Veelmaa ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell Väike-Maarja raamatukogu eelarve arutelul vallavalitsuses. Info Merili Veelmaa, tel 329 5770.

Kell 12–13 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning vallavanem Indrek Kesküla jäätmeveo hinna muutmise arutelul APO juhataja kabinetis. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13.00–13.30 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja jurist Peeter Rahnik kaugtõestamisega notaritehingul. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 18–20 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla kogukondlikul arutelul Simuna koolis. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Teisipäev, 31. oktoober

Kell 9–10 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste keskkonnaameti infotunnis "Korraldatud jäätmeveo analüüs". Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 9–11 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun biojäätmeteteemalisel veebikohtumisel ja KO(h)Vihommikul. Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 9–16 osaleb IT-juht Urmas Reinart koolitusel "E-ITS rakendamine praktikas" Rakveres. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 9.30–17.00 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter maa-ameti aastakonverentsil veebis. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 10–11 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava rahvaraamatukogu seaduse arutelul veebis. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 10–13 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste koolitusel "Keskkonnahoidlikud riigihanked, IT seadmed". Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 10–12 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks kriminaalhoolduse koostöömudeli arutelul vallamaja nõupidamisruumis. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 10–12 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem energiamajanduse arengukava (ENMAK) 2035 infopäeval veebis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.45–12 osaleb rahandusosakonna juhataja Merili Veelmaa VMG eelarve arutelul vallamajas. Info Merili Veelmaa, tel 329 5770.

Kell 11.00–15.15 osaleb vallavanem Indrek Kesküla regionaalse arenguleppe nõukogu koosolekul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 12.15 ehivad vallavalitsuse teenistujad koos sisekaitseakadeemia päästekolledži kadettidega Pika ja Ravi tänava nurgal kasvava nulu helkuritega, et teadvustada pimedal ajal liikluses varitsevaid ohte. Puult saab iga mööduja, kellel helkurit ei ole, selle võtta ja endale külge riputada. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 18 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava kohtumisõhtul kirjanik Ain Kütiga Kiltsi mõisas. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kolmapäev, 1. november

Osaleb IT-juht Urmas Reinart IT-konverentsil Atea Action Tallinnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.30 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell ja rahandusosakonna juhataja Merili Veelmaa Rakke kooli eelarve arutelul vallamajas. Info Merili Veelmaa, tel 329 5770.

Kell 10.00–16.30 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks Kinks geriaatria konverentsil veebis. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 13–14 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Ebavere kelgumäe arenduse avakoosolekul Ebaveres. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 14–15 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava, rahandusosakonna juhataja Merili Veelmaa ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell Rakke raamatukogu eelarve arutelul vallamajas. Info Merili Veelmaa, tel 329 5770.

Kell 15 toimub vallavolikogu juhatuse koosolek vallamajas. Info Hans Kruusamägi, tel 514 5021.

Neljapäev, 2. november

2. ja 3. novembril osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) 12. seire infopäeval ja ühisseminaril töötukassaga "Ühiselt" Tallinnas. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 10.00–12.40 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell noorteseire andmeseminaril veebis. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Ürituste info siit.

Foto: Kristel Kitsing