« Tagasi

Vaos ja Rakkes on uued jäätmemajad

Valminud on kaks uut avalikuks kasutuseks mõeldud jäätmemaja Vao külas Muru kinnistul ja Rakke alevikus F.R. Faehlmanni tee 26.

Jäätmemajade rajamiseks sai Väike-Maarja vald toetust Leader meetmest "Kodupaik Pandivere". Tööde kogumaksumus oli 21 127 eurot, millest toetuse summa on 10 800 eurot.

Jäätmemajad ehitas OÜ Egesten Metallehitused.

Vao jäätmemajas tühjendab kord kuus konteinereid  TVO (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ) ning Rakke F.R. Faehlmanni tee 26 jäätmemaja konteinereid Eesti Pakendiringlus OÜ.

Foto: Kalev Nõmmiste