« Tagasi

Riik läks abi jagamisel üle toidukaartidele

Alates 30. oktoobrist jagatakse abivajajatele üle Eesti seniste toiduabipakkide asemel toidukaarte. Edaspidi saavad toiduabi nimekirja kantud inimesed osta toidukaardiga toidu- ja esmatarbekaupu Rimi kauplustest üle Eesti.

Kaardile kantakse kvartalis inimese kohta 30 eurot. Perekonna kohta väljastatakse üks toidukaart, millele kantakse leibkonna kogu toetussumma. Toetus tuleb ära kasutada kvartali jooksul ning allesjäänud summa uude kvartalisse üle ei kandu. Kaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu.

Toiduabi saajate nimekiri moodustub toimetulekutoetuse ja omavalitsuse toetuste taotluste ja saajate alusel. Abi taotlemiseks peab inimene pöörduma oma elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, misjärel tema majanduslikku olukorda hinnatakse. Hindamise tulemusel fikseeritakse ta toiduabi saajate nimekirjas ning temani toimetatakse kas postiteenuse või sotsiaaltöötaja kaudu toidukaart. Samuti saavad abi kodutute öömajades viibijad.

Lisaks antakse puudust kannatavatele inimestele annetatud toiduabi, mida koguvad ja jagavad toidupangad. Sihtrühma kuuluvad majanduslikult raskes olukorras olevad inimesed, kelle abivajaduse on välja selgitanud sotsiaaltöötaja.

Lisainfo

Toetuste menetleja Eve Hiietamm, tel 329 5763 või eve.hiietamm@v-maarja.ee

Juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764 või kersti.sepp@v-maarja.ee