« Tagasi

Vallavalitsuse 45. nädala eelinfo

Esmaspäev, 6. november

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek osakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11 koguneb fotojahi „Paps ja laps" hindamiskomisjon vallamaja nõupidamisruumis. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Teisipäev, 7. november

Kell 9–11 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun eluslooduseteemalises infotunnis veebis. Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 9.00–15.45 osaleb IT-juht Urmas Reinart seminaril „Microsoft AI visioon ja turvalised lahendused" Tallinnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 10.00–11.30 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing veebikoolitusel „Kuidas ise atraktiivset turundusmaterjali luua". Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 10–12 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun ehitisregistri infokoosolekul veebis. Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 10–12 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmise meetme infopäeval. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 14.00–15.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla MTÜ Paik arutelul Väike-Maarjas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 17–18 osaleb vallavanem Indrek Kesküla sarja "Kodukandi suurkujud" üritusel Rakke raamatukogus. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kolmapäev, 8. november

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10–12 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing veebikoolitusel "Videoturundus: strateegiast teostuseni". Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 10.30–16.15 osaleb vallavanem Indrek Kesküla omavalitsusjuhtidele suunatud arenguprogrammi koolitusel "Dialoog kogukonnaga" Tallinnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11–15 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste veebiseminaril "Rohevõrgustiku toimimine ja -kaitse". Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 12–13 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Neljapäev, 9. november

Osaleb IT-juht Urmas Reinart innovatsiooni- ja tehnoloogiakonverentsil „Telia Digital Hub 2023" Tallinnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 8–14 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste planeerimisspetsialistide kokkusaamisel Võsul. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 9–11 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele suunatud infopäeval veebis. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 17 toimub vallavolikogu istung Väike-Maarja raamatukogu seminariruumis. Tutvu päevakorra ja eelnõudega siin. Info Hans Kruusamägi, tel 514 5021.

Reede, 10. november

Kell 8–17 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem VIROLi õppereisil innovatsioonikeskusesse Kobar Pärnus. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 8–17 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste tuuleenergeetika ja elurikkuse ümarlauanõupidamisel Tallinnas. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 12–13 osaleb vallavanem Indrek Kesküla sisekaitseakadeemia päästekolledži lõpuaktusel Väike-Maarja seltsimajas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 18 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava maskiballil Simuna rahvamajas. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Laupäev, 11. november

Kell 18 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava ja meediaspetsialist Kristel Kitsing tantsuselts Tarapita 35. juubelil Väike-Maarja seltsimajas. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Ürituste info siit.

Foto: Kristel Kitsing