« Tagasi

Tamme tn 6 ja 8 maa-ala detailplaneering on kehtestatud

Väike-Maarja vallavalitsuse 08.11.2023 korraldusega nr 758 kehtestati Väike-Maarja alevikus Tamme tn 6 (katastritunnus 92702:002:0051) ja Tamme tn 8 (katastritunnus 92702:002:0241) asuvale maa-alale koostatud detailplaneering.

Detailplaneeringu elluviimise tulemusena on kavas rajada Väike-Maarja alevikku korterelamu koos abihoonega. Planeeringulahenduse väljatöötamisel arvestati ala paiknemisega asukohas, mis jääb olemasoleva elamuala ja tootmisala vahele, elamurajooni poolsele osale kavandati korterelamumaa ja ühiskondlike ehitiste maa ning tootmisrajooni poolsele alale tootmismaad. Elamumaa ja tootmismaa vahele kavandati neid omavahel eraldav üldkasutatav kõrghaljastatav ala, mis loob tootmismaa ja elamumaa vahele puhvertsooni võimalike negatiivsete mõjude leevendamiseks ning rekreatiivväärtuse lisamiseks.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad Väike-Maarja valla veebilehel, link.