« Tagasi

Vallavalitsuse 47. nädala eelinfo

Puhkused

20–26 november viibib puhkusel rahandusosakonna juhataja Merili Veelmaa.

Esmaspäev, 20. november

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna (APO) töökoosolek APO juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13.00–14.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell haridus- ja kultuuriosakonna (HKO) töökoosolekul. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Kell 14.00–17.30 viibib kultuurispetsialist Maire Haava tänuüritusel Simuna rahvamajas. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 9–16 osalevad vallasekretär Maris Kõrgmäe ja IT-juht Urmas Reinart EITSi praktikumil Rakveres. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 15.30–16.30 osaleb lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo ümarlauanõupidamisel vallamajas. Info Tiia Kaselo, tel 329 5762.

Kell 16.30–17.30 osaleb lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo ümarlauanõupidamisel politseis. Info Tiia Kaselo, tel 329 5762.

Kell 16 koguneb Väike-Maarja valla ajalehe nimekonkursi hindamiskomisjon vallamaja nõupidamisruumis. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Teisipäev, 21. november

Kell 8.30–10.30 osaleb lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo ümarlauanõupidamisel Rakke koolis. Info Tiia Kaselo, tel 329 5762.

Kell 10.30–12.30 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing Lääne-Virumaa turundusstrateegia tegevuskava loomise veebiseminaril. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 10.00–16.30 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks ja juhtumikorraldaja Kersti Sepp abi- ja toetusvajaduse ning hoolduskoormuse hindamisvahendite veebikoolitusel. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 11–18 osaleb vallavanem Indrek Kesküla omavalitsusjuhtide arenguprogrammis Haapsalus. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kolmapäev, 22. november

Kell 9–15 osaleb vallavanem Indrek Kesküla omavalitsusjuhtide arenguprogrammis Haapsalus. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00–16.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell veebiseminaril "Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest". Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Kell 10–12 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing Lääne-Virumaa brändiplatvormi mustandi esitlusel veebis. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 13.00–13.40 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks STAR arendusi tutvustaval veebikohtumisel. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Neljapäev, 23. november

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30–12.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem veebikoolitusel „Ehituslubade menetluse peamised valukohad ja lahendused praktikas". Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10–12 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, juhtumikorraldaja Kersti Sepp ja lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo kriminaalhoolduse uue koostöömudeli tutvustamisel vallamaja nõupidamisruumis. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 10–13 osaleb IT-juht Urmas Reinart Eesti avaliku sektori digiteenuste valdkonna veebiseminaril. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 10.30–12.30 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing Lääne-Virumaa turundusstrateegia tegevuskava loomise veebiseminaril. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 14.00–14.30 osaleb lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo ümarlauanõupidamisel vallamajas. Info Tiia Kaselo, tel 329 5762.

Kell 14.30–16.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste koduloomade varjupaiga avamisel Piiral. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Reede, 24. november

Osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell haridusvõrgu arengukonverentsil "HaridusLood" Jõhvis. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Pühapäev, 19. november

Kell 10.00–11.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Emumäe RMK metsatööde kava kokkusaamisel. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Ürituste info siit.

Foto: Kristel Kitsing