« Tagasi

Maakonna kõrgeim autasu ootab kandidaate

Maakonna omavalitsusliit (VIROL) kutsub maakonna elanikke, asutusi ja organisatsioone üles esitama kandidaate, keda autasustada Lääne-Virumaa kõrgeima tunnustuse – vapimärgiga.

Välja antakse kahte liiki vapimärke.

Lääne-Viru maakonna kuldne vapimärk omistatakse inimesele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega kultuuri, spordi, hariduse, sotsiaal- ja tervishoiu, majanduse, maaelu arendamise jm valdkonnas on oluliselt kaasa aidanud Lääne-Virumaa arengule. Samuti muude saavutuste eest, mis on toonud au ja tunnustust maakonnale. Kandidaat ei pea olema maakonna elanik.

Lääne-Virumaa hõbedane vapimärk omistatakse mitte-eestlasele maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

Kirjalikku taotlust koos põhjendusega oodatakse VIROLi 8. jaanuariks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil virol@virol.ee

Taotlus teenetemärgi kandidaadi kohta tuleb esitada vabas vormis, kus on vähemalt järgmised andmed: kandidaadi ees-ja perekonnanimi; elukoht, sünniaasta, -kuu ja -päev; elukutse, amet (auaste) ja töö- või teenistuskoht; kodakondsuse andmed; kas omab teenetemärki, milliste teenete eest ja millist klassi; üksikasjalik teenete kirjeldus; esitaja, tema andmed.

Lääne-Viru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim tunnustus aastast 2005.

2023. aastal omistati kuldsed vapimärgid perearst Mall Lepiksoole, pikaaegsele koolijuhile Jüri Vanajuurele, ettevõtjale Tarmo Teravale, treener Valeri Pormannile, suurte perede ühenduse juhile Reet Lainlale ja Estonian Celli omanikule Alfred Heinzelile.

Foto: Ain Liiva