« Tagasi

Info seoses haridustöötajate liidu poolt planeeritava õpetajate streigiga

Väike-Maarja valla haridusasutuste paljud õpetajad ühinevad streigiga, streigi kestvus on koolides ja lasteaedades erinev.

Väike-Maarja vallavalitsus on saanud Eesti Haridustöötajate Liidult informatsiooni, et õpetajate streik algab 22. jaanuaril. Teiste koolitöötajate toetusstreik algab samaaegselt õpetajate streigiga 22. jaanuaril ning lasteaiaõpetajate töötajate toetusstreik 24. jaanuaril. Toetusstreikide kestvus on kuni kolm päeva.

Väike-Maarja vallavalitsuse esindajad kohtusid esmaspäeval (15.01) valla koolide ja lasteaedade juhtidega ning 15. jaanuari seisuga on Väike-Maarja valla haridusasutustes töö korraldatud järgmiselt (info võib jooksvalt täieneda):

  • Väike-Maarja gümnaasiumis osaleb enamus õpetajaid tähtajatus streigis. Koolis korraldatakse töö ainult HEV õpilastele. Ülejäänud õpilaste turvalisuse huvides on soovitatav, et õpilased koolihoonesse streigi ajal ei läheks.
  • Rakke koolis kestab streik kolm päeva. 24.–26. jaanuaril osalevad streigis enamus õpetajaid, koolis toimub õppetöö ainult 1. klassile. Ülejäänud õpilaste turvalisuse huvides on soovitatav, et 2.–9. klassi õpilased koolihoonesse streigi ajal ei läheks.
  • Simuna koolis kestab streik kolm päeva. 22.–24. jaanuaril osalevad streigis kõik õpetajad. Ülejäänud kooli töötajad ei streigi. Õpilaste turvalisuse huvides on soovitatav, et õpilased koolihoonesse streigi ajal ei läheks. 
  • Simuna lasteaia õpetajad osalevad toetusstreigis 24.–26. jaanuaril. Õpetajate abid streigiga ei ühine ja töötavad. Laste hoidmine on korraldatud.
  • Kiltsi mõisakoolis osaleb streigis neli õpetajat (sh üks õpetaja ühe päeva, kaks õpetajat kolm päeva ja üks tähtajatult). Ülejäänud õpetajad ja koolitöötajad ei streigi ning koolis toimub tavapärane õppetöö. Kiltsi mõisakooli teenindavad õpilasliinid sõidavad tavapärase graafiku alusel.
  • Kiltsi lasteaia personal streigis  ei osale ja toimub tavapärane töökorraldus.
  • Rakke lasteaia personal streigis ei osale. Toimub tavapärane õppetöö. Lasteaia direktori sõnade kohaselt Rakke lasteaia õpetajad küll toetavad streiki, kuid peavad kõige olulisemaks kitsaskohaks pigem lasteaia õpetajate ja õpetajate abide suurt töötasude erinevust, mida käesolev streik ei lahenda, vaid võib veelgi süvendada.
  • Väike-Maarja lasteaias osalevad õpetajad ühepäevases toetusstreigis (24. jaanuaril). Ülejäänud personal ei streigi. Võimalusel palutakse sellel päeval laps koju jätta ning kellel see ei ole võimalik, siis avatakse valverühmad.

Täpsem info haridusasutuste töökorralduse kohta on leitav koolide ja lasteaedade kodulehelt,  lapsevanematele jagatakse infot ka e-kooli ja Stuudiumi kaudu.

Vallavalitsus streigis ja toetustreigis osalevatele õpetajatele ning töötajatele streigi aja eest töötasu ei maksa. Streigis mitteosalevatel õpetajatel ja koolipersonalil säilib töötasu.

Loodame lastevanemate ja õpilaste mõistvale suhtumisele muudetud töökorralduse tõttu streigi ajal.