« Tagasi

Väike-Maarja gümnaasium hakkab maksma hariduspreemiat

Väike-Maarja gümnaasium hakkab pühendunud ja eeskujuliku käitumisega gümnasistidele maksma stipendiumit ehk hariduspreemiat.

Preemiat summas 250 eurot makstakse gümnaasiumiastme (10.–12. klassi) õpilastele, kelle kursusehinded on väga head (hindele viis) ja käitumine eeskujulik. Makstakse seda kaks korda õppeaastas, esimese ja teise poolaasta lõpul.

Hariduspreemia väljaandmise otsustab kooli komisjon, kuhu kuuluvad ka vilistlaste ja ettevõtjate esindajad.

Stipendiumi saajad kuulutatakse välja koolis kogunemisel ning antakse üle pidulikul direktori vastuvõtul.

Esimene hariduspreemia väljakuulutamine toimubki esimese poolaasta tulemuste põhjal 31. jaanuaril. 

Raha hariduspreemia fondi saadakse kooli ettevõtlikest tegevustest, toetustest ja kooli eelarvest.

Foto: Silvi Aasumets