« Tagasi

Laupäeval avatakse pidulikult Väike-Maarja uuenenud keskosa

Laupäeval, 1. septembril kell 11.30 algab Väike-Maarjas aleviku uuenenud keskosa pidulik avamine.

Pikalt kestnud ehitustööde käigus on aleviku keskosa väga palju muutunud ja saanud uuenemisega varasemast nägusama ilme.

Ehitustööd siinse avaliku ruumi ümberkujundamiseks algasid eelmise aasta 27. septembril. Lisaks keskväljakul tehtud ulatuslikele töödele ja Georg Lurichi monumendi paigaldamisele uuenes ka tiikide ümbrus. Rekonstrueeriti tiikide lagunevad betoonääred, rajati hulgaliselt jalakäijatele mõeldud alasid, muutusid liikluskorraldus ja parkimisalad, uuendati kõrghaljastust. Keskväljak ja puhkeala said ka uued valgustuslahendused.

Avapidustusel öeldakse tänusõnu neile, kes on aidanud kaasa Väike-Maarja keskosa uueks kujundamisele ning ühendatakse lurichlikult vägi ja vaim: esineb Väike-Maarja pasunakoor, kavas on väekatsumine, üllatuskontserdil astub üles Lenna Kuurmaa.

Kõik on oodatud osalema!

Info: Ivika Aman, tel 329 5760