« Tagasi

Väike-Maarja Vallavalitsus kuulutab konkursi Väike-Maarja Valla Noortekeskuse noorsootöötaja ametikoha täitmiseks

Nõuded kandidaadile:

  • hea suhtlemis-, kuulamis- ja eneseväljendusoskus, juhendamisoskus,
  • noorsootöö- või sotsiaaltöö- või huvitööalane haridus või töökogemus noorsootöö valdkonnas
  • hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasemel,
  • kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime,
  • B-kategooria autojuhilubade ja auto kasutamise võimalus,
  • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid),
  • sallivus, positiivne ellusuhtumine, 

Tööle asumine - esimesel võimalusel.

Kandideerijatel esitada:

  • avaldus konkursil osalemiseks,
  • CV,
  • motivatsioonikiri

hiljemalt 28. augustiks 2018. a Väike-Maarja Vallavalitsusele aadressil Pikk 7, 46202 Väike-Maarja või e-posti teel vv@v-maarja.ee.

Info telefonil 329 5757 või 506 5421, haridusnõunik Aare Treial