« Tagasi

Väike-Maarjas avati pidulikult aleviku uuenenud keskosa

Täna keskpäeval kogunes Väike-Maarja keskväljakule rohkesti rahvast – üheskoos sai piduliku punkti ligi kaks aastakümmet tagasi alanud Georg Lurichi ausamba püstitamise ja Väike-Maarja keskosa ümberkujundamise lugu. 22. aprillil, Georg Lurichi 142. sünniaastapäeval suurejoonelise pidustusega avatud ausammas on nüüdseks saanud kauni ümbruse – uuenenud ja nägusamaks on muutunud kogu Väike-Maarja aleviku keskosa.   

Ehitustööd siinse avaliku ruumi ümberkujundamiseks algasid eelmise aasta septembris. Lisaks keskväljakul tehtud ulatuslikele töödele ja Georg Lurichi monumendi paigaldamisele uuenes ka tiikide ümbrus. Rekonstrueeriti tiikide lagunevad betoonääred, rajati hulgaliselt jalakäijatele mõeldud alasid, muutusid liikluskorraldus ja parkimisalad, uuendati kõrghaljastust. Keskväljak ja puhkeala said ka uued valgustuslahendused.

Lisaks kenale väljanägemisele parandab keskväljakul asuvate parkimisalade ja kõnniteede võrgustiku väljaehitamine liikluskorraldust piirkonnas ning tagab parema ligipääsu erinevatele ettevõtetele ja asutustele.  

Avamisel ütles vallavanem Indrek Kesküla tänusõnu ja avaldas tunnustust kõigile, kes on aidanud kaasa aleviku keskosa uueks kujundamisele: mõtte algatajatele, projekteerijatele, ehitajatele, rahastajatele, toetajatele-annetajatele ja ka lihtsalt pöidlahoidjatele, kes uskusid selle ettevõtmise õnnestumisse. Uuenenud aleviku keskosa pühitses sisse EELK Viru praostkonna praost Tauno Toompuu.

Lurichilikult ühendati täna vägi ja vaim: esines Väike-Maarja pasunakoor, kavas oli väekatsumine, kontserdil astus üles Lenna Kuurmaa.

Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamine sai teoks tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele (piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeede). Töid teostas YIT Eesti AS. Tööde kogumaksumus oli ligikaudu 1,6 miljonit eurot,  EAS toetas projekti 935 000 euroga, ülejäänu oli Väike-Maarja valla omaosalus. Georg Lurichi ausamba püstitamine läks kokku maksma ligi 135 000 eurot, 50 000 eurot sellest oli hasartmängumaksu nõukogu (kultuuriministeeriumi) toetus, 65 000 eurot füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused ning 20 000 eurot valla omaosalus.

Kohalik rahvas on aleviku uue keskosa väljanägemise omaks võtnud, siin käiakse jalutamas ja uudistamas ning on märgata, et uudistama tullakse kaugemaltki.

Pilte avamispidustuselt: