13.10.21

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseis

Volikogu kinnitas 15.07.2021 istungil Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseisu

Valimiskomisjoni koosseis

Komisjoni esimees Maris Kõrgmäe, Väike-Maarja vallasekretär

                                Tel  329 5753; maris.korgmae@v-maarja.ee
Aseesimees Annika Aun

Liikmed: Diana Seepter, Heli Vettik ja Merili Veelmaa

Asendusliikmed: Kristel Kitsing ja Kersti Sepp

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni asukoha aadresson Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald (Väike-Maarja Vallavalitsuse kantselei).

 

Valimiskomisjoni tööajad (kinnitatud valimiskomisjoni 30.07.2021 otsusega nr 2) 

18. augustist kuni 15. septembrini 2021 (v.a 7. ja 9. septembril 2021) järgmiselt:

* esmaspäevast kuni neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.30 ning reedel 9.00-14.00;

* 7. ja 9. septembril 2021 kell 9.00.-12.00 ja 13.00-18.00;

* 16. septembrist 2021 kuni 17. oktoobrini (valimispäevani) igal teisipäeval kell 9.00-12.00;

* valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kell 9.00-22.00;

* 18. oktoobril 2021 kell 10.00-16.00.

Toimetaja: KRISTEL KITSING