KOV valimised 2021

Valimiskomisjoni protokollid ja otsused

Valimiskmisjoni protokollid

Valimiskomisjoni otsused

Valimisjaoskonnad

Väike-Maarja Vallavalitsuse 11.08.2021 määrus nr 2 valimisjaoskondade moodustamise kohta

Valimisjaoskond nr 1 Väike-Maarja seltsimajas 

Aadress: Pikk tn 2, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond.

Esimees: Terje Kümnik, tel 5430 1254.

Avatud: 11.-16.10.2021 kell 12-20 ja 17.10.2021 kell 9-20.

 

Valimisjaoskond nr 2 Simuna rahvamajas 

Aadress: Lai tn 5, Simuna alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond.

Esimees: Lembit Lükk, tel 5430 1255.

Avatud: 15.-16.10.2021 kell 12-20 ja 17.10.2021 kell 9-20.

 

Valimisjaoskond nr 3 Rakke raamatukogus 

Aadress: Fr.R. Faehlmanni tee 26, Rakke alevik, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond.

Esimees: Marika Õim, tel 5430 1256.

Avatud: 15.-16.10.2021 kell 12-20 ja 17.10.2021 kell 9-20.

Valimisjaoskond nr 1 korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda, vajadusel ka asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

  • Juhime tähelepanu, et esmaspäevast neljapäevani on eelhääletamiseks avatud ainult Väike-Maarja jaoskond.
  • Reedel, laupäeval ja pühapäeval on avatud kõik jaoskonnad: Väike-Maarja, Simuna ja Rakke. Valija võib tänavu hääletada ükskõik millises jaoskonnas.
  • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga kui ka elektrooniliselt. Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

E

11.10

T

12.10

K

13.10

N

14.10

R

15.10

L

16.10

P

17.10.2021

EELHÄÄLETAMINE

VALIMISPÄEV

Ainult Väike-Maarjas hääletamine
12.00 – 20.00

Väike-Maarjas, Simunas ja Rakkes hääletamine
12.00 – 20.00

Väike-Maarjas, Simunas ja Rakkes hääletamine
9.00 – 20.00

Elektrooniline hääletamine
E 9.00 …                                                             … L 20.00

Asukohas hääletamine
9.00 – 20.00

Kodus hääletamine
9.00 – 20.00

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseis

Volikogu kinnitas 15.07.2021 istungil Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseisu

Valimiskomisjoni koosseis

Komisjoni esimees Maris Kõrgmäe, Väike-Maarja vallasekretär

                                      Tel  329 5753; maris.korgmae@v-maarja.ee
Aseesimees Annika Aun

Liikmed: Diana Seepter, Heli Vettik ja Merili Veelmaa

Asendusliikmed: Kristel Kitsing ja Kersti Sepp

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni asukoha aadress on Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald (Väike-Maarja Vallavalitsuse kantselei).

Valimiskomisjoni tööajad (kinnitatud valimiskomisjoni 30.07.2021 otsusega nr 2) 

18. augustist kuni 15. septembrini 2021 (v.a 7. ja 9. septembril 2021) järgmiselt:

* esmaspäevast kuni neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 13.00-16.30 ning reedel 9.00-14.00;

* 7. ja 9. septembril 2021 kell 9.00.-12.00 ja 13.00-18.00;

* 16. septembrist 2021 kuni 17. oktoobrini (valimispäevani) igal teisipäeval kell 9.00-12.00;

* valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kell 9.00-22.00;

* 18. oktoobril 2021 kell 10.00-16.00.

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Volikogu võttis 15.07.2021 istungil vastu otsuse nr 39, millega

  • määrati Väike-Maarja Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 19
  • moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks Väike-Maarja Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Väike-Maarja valla haldusterritooriumi piir.
  • määrati Väike-Maarja vallas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 19.

 

Valimiste info