« Tagasi

11. nädal

14. märts

Kell 8.15–8.45 toimub sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosolek vallavalitsuses. Info toetuste menetleja Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 8.00–13.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00–11.30 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava emakeelepäeval Rakke koolis. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 10.00–12.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla VIROLi juhatuse koosolekul. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 12.30–14.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla MAK nõukogu koosolekul Rakveres. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–14.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni istungil Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing koolitusel kommunikatsiooniruumist ja infosõjast Zoom virtuaalkeskkonnas. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 14.00–15.00 toimub minuomavalitsus.ee küsimustiku arutelu vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

15. märts

15.–18. märtsil viibib vallavanem Indrek Kesküla välislähetuses Norra Kuningriigis.

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.00–18.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing sotsiaalala töötajate tunnustusüritusel Jõhvi kontserdimajas. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 15.00 –17.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava Pandivere päeva korraldustoimkonna koosolekul Väike-Maarja muuseumis. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

16. märts

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.30–16.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava IX Ida-Virumaa kultuurifoorumil Zoom virtuaalkeskkonnas. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 11.00–15.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.00–13.00 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks igapäevaelu toetamise teenuse arutelul vallamaja nõupidamiste ruumis. Info sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 13.00–13.30 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks STAR arendusi käsitleval arutelul MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 15.00–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson VIROLi hariduskoosolekul Rakveres. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 17.30–18.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke kooli hoolekogu koosolekul Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

17. märts

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ettevalmistuskursusel vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 8.00–13.00 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info toetuste menetleja Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 10.00–12.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava Väike-Maarja valla 1.-4. klasside luulekonkursi žüriis Väike-Maarja seltsimajas. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 10.00–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson maakondliku tervise- ja heaoluprofiili ning arengustrateegia töörühma kohtumisel Haljalas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–13.00 viibib meediaspetsialist Kristel Kitsing infopäeval Simuna koolis, kus räägitakse Ukraina sõjast ja kriisivarudest. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 13.00–16.00 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter ja vallasekretär Maris Kõrgmäe planeerimisseaduse muudatusi tutvustaval veebinaril. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

18. märts

Kell 8.00–13.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenused koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 10.30–16.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp NEET juhtukikorraldajate supervisioonil Rakveres. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.