« Tagasi

13. nädal

28. märts

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–14.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp noortegarantii tugisüsteemi 9. seirega seotud veebikoolitusel. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 10.00–17.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing kriisikommunikatsiooni koolitusel Rakvere riigimajas. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 13.00–14.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla riikliku kriisikomisjoni erakorralisel istungil Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

29. märts

Kell 9.00–10.00 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, kaakorraldusspetsialist Diana Seepter ning vallavanem Indrek Kesküla kinnisvarateemalisel arutelul. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 11.30–13.00 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter ja järelevalvespetsialist Annika Aun veebiseminaril „Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine". Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 17.00–18.30 toimub Kiltsi broilerifarmi keskkonnamõju hindamise programmi koosolek Kiltsi rahvamajas. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 17.30–19.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Väike-Maarja valla rahvaspordiklubi üldkoosolekul Ebavere tervisespordikeskuses. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

30. märts

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30–15.30 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe teenuste korraldamise ja teabehalduse aluste virtuaalsel infopäeval. Info vallasekretär Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 10.00–11.00 osaleb ehitusspetsialist Riho Tell staadioni ehituskoosolekul. Info ehitusspetsialist Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 11.00–14.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Rakvere haigla nõukogu koosolekul. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00–16.00 osalevad  vallasekretär Maris Kõrgmäe ja vallasekretäri abi Annika Aun lühiseminaril „Ukraina nimede kirjutamisest ja hääldusest". Info vallasekretär Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

31. märts

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ettevalmistuskursusel vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 14.00–14.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notari tehingul Toomas Saaveri notaribüroos. Info jurist Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 14.00–15.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart pilvemääruse infotunnis MS Teams veebikeskkonnas. Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

1. aprill

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenused koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 11.00–13.00 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, ehitusspetsialist Riho Tell ja vallavanem Indrek Kesküla Rakke lasteaed Leevike arhitektuurikonkursi ettevalmistaval töökoosolekul. Info ehitusspetsialist Riho Tell, tel 524  9112.