« Tagasi

14. nädal

Puhkused

04.04–10.04 viibib puhkusel lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo.

 

4. aprill

Kell 8.00–13.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–12.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevuste taotlusvooru infopäeval MS Teams veebikeskkonnas. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13.00–16.15 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson veebiseminaril "Õppeasutuse tõenduspõhine arendamine". Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13.00–14.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla riikliku kriisikomisjoni erakorralisel istungil Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

5. aprill

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.00–10.00 osalevad rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, vallavanem Indrek Kesküla, ehitusspetsialist Riho Tell, Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov tänavavalgustuse arutelul vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 9.00–11.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing Sotsiaalministeeriumi ja ELVLi koostöös korraldatud infokoosolekul Ukraina sõjapõgenike teemadel. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 11.00–12.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Põhja-Eesti kohaliku toidu lõpuaruande allkirjastamisel MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00-13.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldajate koosolekul Rakvere riigimajas. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 14.00–15.30 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla staadioni ehituskoosolekul. Info ehitusspetsialist Riho Tell, tel 524  9112.

6. aprill

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–12.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Eesti-siseste regionaalprogrammide arutelul MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–16.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.00–14.30 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning maakorraldusspetsialist Diana Seepter geomõõdistuste tarkvara Geoveeb tutvustusel Zoom keskkonnas. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

7. aprill

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ettevalmistuskursusel vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 9.00–13.00 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter maareformi infopäeval MS Teams keskkonnas. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 12.00–12.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notariaalsel tehingul Irma Rahnu notaribüroos. Info jurist Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 13.00–15.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine KOVis" piirkondlikul kohtumisel Kohtla-Järve linnavalitsuses. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 14.00–15.00 osaleb pearaamatupidaja Merili Veelmaa KOVidele suunatud veebiseminaril, mis käsitleb UA põgenikele kulude hüvitamist. Info pearaamatupidaja Merili Veelmaa, tel 329 5770.

Kell 16.00–17.30 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe revisjonikomisjoni koosolekul. Info revisjonikomisjoni esimees Priit Dieves, tel 5880 2443.

Kell 18.00–20.00 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla Ao paisjärve likvideerimise tegevusplaani tutvustaval koosolekul Rakke kultuurikeskuses. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

8. aprill

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenused koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 8.00–12.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.