« Tagasi

15. nädal

Puhkused

11.04–14.04 viibib puhkusel meediaspetsialist Kristel Kitsing.

11. aprill

Kell 8.00–13.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00 kohtub haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Väike-Maarja gümnaasiumi direktoriga. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.00 osaleb jurist Peeter Rahnik kohtuistungul Viru maakohtu Rakvere kohtumajas. Info jurist Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 10.30–11.30 toimub huvihariduse komisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.30–13.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste NEET hankekomisjoni koosolekul. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13.00–14.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla riikliku kriisikomisjoni erakorralisel istungil Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 16.00–16.30 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava Väike-Maarja valla meistrivõistlustel laskmises Väike-Maarja spordihallis. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 17.30–18.30 viibib kultuurispetsialist Maire Haava Triigi spordihoones. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

12. aprill

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.30–10.30 toimub vallavalitsuse lisaeelarve arutelu vallamaja nõupidamiste ruumis. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 9.30–12.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem struktuurifondide arutelul MS Teams veebikeskkonnas. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13.30–16.30 teostab keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste hajaasustuse ringsõitu. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13.00–15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Indrek ELVL volikogu koosolekul MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.45–16.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauakoosolekul Simuna koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00–17.00 toimub Pandivere päeva korraldustoimkonna koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

13. aprill

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–12.30 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed RAM infopäeval Zoom veebikeskkonnas. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 11.00–15.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–11.30 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla kohtumisel staadioni omanikujärelevalve teostajaga Vaike-Maarja seltsimajas. . Info ehitusspetsialist Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 12.00–13.00 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla staadioni ehituskoosolekul. Info ehitusspetsialist Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 13.00–16.30 teostab keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste hajaasustuse ringsõitu. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 14.00–15.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart E-ITS rakendamise infoseminaril KOVidele MS Teams veebikeskkonnas. Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 14.00–14.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notariaalsel tehingul Toomas Saaveri notaribüroos. Info jurist Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 15.00 toimub hariduskomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info hariduskomisjoni esimees Tanel Kümnik, tel 5698 992

14. aprill

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ettevalmistuskursusel vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 9.00–12.00 viibib kultuurispetsialist Maire Haava Rakke raamatukogus. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.Mire Rakke raamatukogus

Kell 10.30–11.30 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe veebikohtumisel KOV Amphora esindajatega. Info vallasekretär Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 13.00–15.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson haridusettevõtete veebiseminaril KOV esindajatele "Kodumaised haridustehnoloogilised võimalused kohalikes omavalitsustes". Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.00–16.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste tuuleenergia ümarlauakohtumisel. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 15.00 toimub vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info majanduskomisjoni esimees Alo Põldmaa, tel 505 3121.