« Tagasi

18. nädal

2. mai

Kell 8.00–13.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11.00–13.00 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem maakonna arengustrateegia uuendamise, ettevõtluse ja turismi valdkonna arutelul Rakvere riigimajas. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13.00–13.45 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida regiooni kriisikomisjoni erakorralisel istungil Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.30–17.00 teostavad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning maakorraldusspetsialist Diana Seepter Ao kalmistul korrastustöid. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348.

Kell 14.00–15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla VIROLi ja MAKi ühinemiskomisjoni koosolekul Rakveres. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

3. mai

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

4. mai

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.00–12.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste EMTA veebikoolitusel riigihangete läbiviimise teemal. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348.

Kell 10.00–16.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart KOV IT-võrgustiku seminaril Paides. Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 10.00–14.00 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjoni koosolekul Rakveres. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11.00–11.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notariaalsel tehingul. Info jurist Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 11.00–16.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.30 – 13.00 viibib  vallavanem Indrek Kesküla Väike-Maarja ja Tammiku hooldekodus. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

5. mai

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ettevalmistuskursusel vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 14.00–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson maakonna hariduse töörühma koosolekul. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00–18.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste komposterite ja konteinerite jagamisel Väike-Maarjas, Simunas ja Rakkes. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348.

6. mai

Kell 8.00–12.00 viib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.30–16.00 toimub Emumäe matkaraja korrastamine. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348.