« Tagasi

20. nädal

Puhkused

16.-22.05.2022 viibib puhkusel Väike-Maarja Haldusteenuste juhataja Kaire Kislov.

16.-22.05.2022 viibib puhkusel raamatupidaja Heli Vettik.

16.-22.05.2022 viibib puhkusel vallasekretäri abi-registripidaja Piret Lükk.

16. mai

Kell 8.00–13.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00–10.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla VIROLi juhatuse koosolekul Rakveres. Info  Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Porkuni lahingu aastapäeva ettevalmistaval kohtumisel Tamsalu kultuurimajas. Info Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 13.00–17.00 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks kogukonna teemapäeva veebiseminaril. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

17. mai

Kell 9.00–11.00 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning maakorraldusspetsialist Diana Seepter nõupidamisel Simuna kalmistumeistritega. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787. 

Kell 10.00–11.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe infohommikul perekonnaseisuametnikele Skype virtuaalkeskkonnas. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 10.00–12.30 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks maakonna sotsiaalteenuseid puudutaval kohtumisel Rakvere riigimajas. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 11.00–11.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notariaalsel tehingul Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 13.00–15.00 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter, ehitusspetsialist Riho Tell, IT-juht Urmas Reinart, vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem GIS teemalisel kohtumisel vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 14.15–16.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Kiltsi koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 18.00–20.00 toimub Väike-Maarja valla külade ümarlaud Rakke kultuurikeskuses. Info Ene Preem, tel 523 9550.

18. mai

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.00–10.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp kohtumisel NEET projekti raames nõustamisteenust osutavate asutuse ja nõustajatega, Zoom virtuaalkeskkonnas. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 11.00–15.30 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–13.00 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla staadioni ehituskoosolekul. Info Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 13.00–14.00 osalevad vallasekretär Maris Kõrgmäe, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, meediaspetsialist Kristel Kitsing ning vallavanem Indrek Kesküla kohtumisel Omniva juhatuse esimehe ja regioonide juhtidega vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–15.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida regiooni kriisikomisjoni erakorralisel istungil Skype virtuaalkeskkonnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.00–15.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart E-ITS ´e rakendamise infoseminaril MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 15.45–17.00 osaleb  haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson töövestluse komisjoni kohtumisel Simuna koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

19. mai

Kell 8.00–13.00 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 11.00–14.30 kohtuvad ehitusspetsialist Riho Tell ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem DeltaE inseneribürooga Väike-Maarja spordikeskuses. Info Riho Tell, tel  524  9112.

Kell 13.00–16.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste roheraju veebiseminaril. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787. 

20. mai

Kell 10.00–14.00 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Lääne-Viru maakonna arengustrateegia seminaril Sõmeru keskusehoones. Info Ene Preem, tel 523 9550.