« Tagasi

22. nädal

30. mai

Kell 8.00–12.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–11.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste kliima- ja energiakava veebikoosolekul. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 11.00–13.00 osaleb arendus- ja planeeringuosakonna juhataja Ene Preem Lääne-Viru maakonna arengustrateegia juhtrühma veebikoosolekul. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 12.30–16.00 tutvub keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Järva Halduse AS ÜVK objektidega Järva vallas. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 15.00 toimub volikogu kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosolek Rakke kultuurikeskuses. Info Enno Eilo, tel 515 3228.

31. mai

Kell 10.00–12.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava Pandivere päeva ettevalmistaval kohtumisel Väike-Maarja muuseumis. Info Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 13.30–14.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notariaalsel tehingul Irma Rahnu notaribüroos Rakveres. Info Peeter Rahnik.

Kell 15.00 toimub volikogu sotsiaalkomisjoni koosolek Rakke kultuurikeskuses. Info Riina Gull, tel 513 1419.

1. juuni

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–16.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00 toimub volikogu hariduskomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Tanel Kümnik, tel 5698 9928.

2. juuni

Kell 8.00–14.30 teostab arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) hindamiskomisjoni liikmena paikvaatlust Rakvere ja Haljala vallas. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00–16.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla riigikaitse seminaril Tapal. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–14.30 osaleb ehitusspetsialist Riho Tell koosolekul Väike-Maarja spordihoones. Info Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 13.00–16.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Näpi kooli nõukogu koosolekul Sõmeru keskusehoones. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00 toimub volikogu majanduskomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Alo Põldmaa, tel 505 3121.

3. juuni

Kell 8.00.00–12.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenuste koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 10.00–16.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti sepp virtuaalsel koostöökohtumisel „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine". Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

4. juuni

Toimub Väike-Maarjas XXXIII Pandivere päev. Lisainfo www.v-maarja.ee.