« Tagasi

23. nädal

6. juuni

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00 toimub revisjonikomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Priit Dieves, tel 5880 2443.

Kell 11.00–14.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp Lääne-Virumaa NEET juhtumikorraldajate koostöökohtumisel. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 16.00–19.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 17.00–20.00 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ühisprojekti "Ükski küla pole üksi" töötoas Kurtna külamajas. Info Ene Preem, tel 523 9550.

7. juuni

Kell 8.00–9.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.00–12.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste nitraaditundliku ala infopäeval. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 10.00–11.30 osalevad vallasekretäri abi-registripidaja Piret Lükk ja vallasekretäri abi Annika Aun perekonnaseisuametnike infohommikul. Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 10.00–12.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe veebikoosolekul „Kratid avalikus sektoris". Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 10.00–12.00 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning vallavanem Indrek Kesküla koostöökohtumisel HTMi esindajaga vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13.00–16.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla ELVL volikogu koosolekul Tallinnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

8. juuni

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00–18.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe KOV valimiste tänuüritusel Tallinna lauluväljaku klaassaalis. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 15.00 toimub volikogu juhatuse koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Hans Kruusamägi, tel 514 5021.

Kell 16.00–17.00 toimub vallamajas koolijuhtide koosolek. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

9. juuni

Kell 10.00–17.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus  omavalitsuses 2022" teisel kogemusseminaril Jäneda mõisas. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.  

Kell 11.30–15.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

10. juuni

Kell 8.00.00–12.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.30–11.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus  omavalitsuses 2022" teisel kogemusseminaril Jäneda mõisas. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.  

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenuste koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.