« Tagasi

36. nädal

5. september

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00 toimub arengukava ja eelarvestarteegia muudatusettepanekute arutelu vallamaja nõupidamiste ruumis.Info Ene Preem, tel 523 9550.

6. september

Kell 11.00–12.00 toimub huvihariduse komisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.00–15.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauakohtumisel Porkuni koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

7. september

Kell 8.00–16.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus  omavalitsuses 2022" III kogemusseminaril Viljandimaal. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.30–14.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste KIK keskkonnaprogrammi infopäeval veebis. Info Leie Nõmmiste, tel 53488787.

Kell 11.00–12.30 toimub Väike-Maarja staadioni töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 15.00–16.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauakohtumisel Rajaleidja esindajatega. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 18.00–20.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava ümarlauakohtumisel Rakke kultuurikeskuses. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

8. september

Kell 9.00–21.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla  PAIK strateegia seminaril Mäetaguse koolituskeskuses. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

9. september

Kell 9.30–16.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp NEET juhtumikorraldajate supervisioonil Rakveres. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.