« Tagasi

38. nädal

38. nädal

19.– 25. september viibib puhkusel pearaamatupidaja Merili Veelmaa.

19.– 25. september viibib puhkusel maakorraldusspetsialist Diana Seepter.

19. september

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00–11.00 viibib IT-juht Urmas Reinart Rakke koolis. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 9.45–11.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla VIROLi juhatuse koosolekul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–11.30 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks energiahinna leevendusmeetmeid käsitlevas infotunnis. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 12.00–13.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla päästekomando 103. aastapäeval. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–15.00 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste tuumaenergia ümarlauakohtumisel MS Teams keskkonnas. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 14.30–15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klassi õpilastele matriklite kätteandmisel. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00–16.00 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson jõuluturu planeerimise koostöökohtumisel gümnaasiumis. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

20. september

Kell 9.30–18.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Päästeameti koolitusseminaril „Kriisireguleerimise kunst 2022" Vihula mõisa konverentsikeskuses. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–16.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste keskkonnaameti teabepäeval MS Teams keskkonnas. Info Leie Nõmmiste, tel 53488787.

Kell 11.00–12.00 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 11.00–11.30 osaleb IT-juht Urmas Reinart infoseminaril MS Teams keskkonnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 13.00–15.00 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter planeeringute andmekogusse planeeringute esitamise veebikoolitusel. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

21. september

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 12.00-15.00 toimub Porkuni lahingus langenute mälestuspäev. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 12.00 jumalateenistus ja lahingu mälestusristi pühitsemine Väike-Maarja kirikus.

Kell 13.15 mälestusteenistus Loksa kalmistul.

Kell 14.00 mälestusteenistus Vistla memoriaalis.

 

Kell 13.00–15.00 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter planeeringute andmekogu peakasutaja veebikoolitusel. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 13.00–15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni korralisel istungil. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00 toimub vallavolikogu juhatuse koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info volikogu esimees Hans Kruusamägi, tel 514 5021.

22. september

Kell 10.00–13.00 00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Lääne-Virumaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalisel teabepäeval Rakveres. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–12.30 osaleb IT-juht Urmas Reinart veebinaril MS Teams keskkonnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

23. september

Kell 8.15 –8.45 toimub sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosolek. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 10.00–11.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart veebinaril MS Teams keskkonnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 12.00–16.00 toimub Wiedemanni keelepäeva tähistamine keeletammikus ja Väike-Maarja seltsimajas. Info Maire Haava, tel 5557 7480

Kell 12.00 laureaadi nimitamme istutamine keeletammikusse

Kell 12.45 tervituskohv Väike-Maarja seltsimajas

Kell 13.00 avakõned. Laureaati tutvustab keeleteadlane Kadri Muischnek

Kell 13.40 Mare Koidu ettekanne "Keel ja arvuti"

Kell 14.00 Kadri Vare ettekanne "Eesti keeletehnoloogia arenguhüpe"

Arvi Tavast "Masinate keelevead"

15.00 Dokumentaalfilmi "Keelemässaja. Mati Hint" eellinastus (Kopli Kinokompanii 2022, režissöör Annika Koppel)

24. september

Kell 10.00–14.00 talutoidupäev ja sügislaat Väike-Maarja muuseumi ümbruses.

Kell 13.00 Vastupanuvõitluse päeva tähistamine mälestusmärgi Avispea mõõk juures.

Kell 20.00 Väike-Maarja seltsimaja hooaja avapidu. Esineb ans Väliharf.