« Tagasi

4. nädal

24. jaanuar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11.00–12.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koosolekul Väike-Maarja gümnaasiumis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.00–14.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Lääne-Viru maakonna kliimakava koosolekul Rakveres. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13.00–16.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava töökoosolekul Simuna rahvamajas. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 13.00–14.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.00–15.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Rajaleidja töötajaga Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.00–16.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart infopäeval „Kohustuslike keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine riigihangetes". Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

25. jaanuar

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.00–15.00 toimub lumelinna ehitamine Väike-Maarja seltsimaja taga staadionil. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 9.00–10.00 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Eesti Geoloogiateenistuse uurimistöö "Maardlatele ja maavarade perspektiiv- ning levialadele taastuvenergeetika taristu rajamise analüüs" tutvustaval seminaril veebikeskkonnas. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 15.00–16.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla KOV juhtide ja riigihalduse ministri veebikohtumisel energiahinna tõusu leevendusmeetme teemal. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 18.00–20.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Väike-Maarja valla külade ümarlauanõupidamisel Simuna rahvamajas. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

26. jaanuar

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30–11.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing vaktsineerimisteemalisel kohtumisel KOVide kommunikatsiooni, avalike suhete ja teabespetsialistidele. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 13.00–15.00 kohtuvad järelevalvespetsialist Annika Aun ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Keskkonnaameti esindajatega järelevalve teemadel. Info järelevalvespetsialist Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 14.00–18.30 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava tunnustussündmusel Kaheksakand Mustvee kultuurikeskuses. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 15.30–16.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson lasteaiajuhtide koosolekul vallamaja nõupidamiste ruumis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 16.00–18.00 kohtuvad vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Rakke perearstiga Rakke kultuurikeskuses. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

27. jaanuar

Kell 9.00–11.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Rakke kultuurikeskuse töökoosolekul Rakkes. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.45–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Kiltsi koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

28. jaanuar

Kell 9.00–17.00 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun tööõiguse koolitusel. Info järelevalvespetsialist Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenuste koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenuste juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 10.00–12.00 kohtuvad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning kultuurispetsialist Maire Haava kultuuri- ja spordiasutuste juhtidega. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 13.00-14.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Simuna koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.00–16.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste OÜ Pandivere Vesi juhatuse koosolekul. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 14.30–16.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Kiltsi koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.