« Tagasi

9. nädal

Puhkused

28.02.–06.03.2022 viibib puhkusel arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem.

28.02.–06.03.2022 viibib puhkusel IT-juht Urmas Reinart.

28. veebruar

Kell 8.15 – 8.30 toimub sotsiaaltoetuste määramise komisjon. Info sotsiaaltoetuste menetleja  Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 8.30–8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00–11.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson minuomavalitsus.ee valdkondlikul virtuaalseminaril, teemaks alus- ja põhiharidus ning noorsootöö. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13.00–14.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni julgeolekuteemalisel nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–15.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Näpi kooli nõukogu koosolekul. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00–16.00 osaleb jurist Peeter Rahnik kohtuistungil Viru maakohtus. Info jurist Peeter Rahnik, tel 329 5754.

1. märts

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–15.00 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter, ehitusspetsialist Riho Tell ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste päikeseparkide kavandamise veebiseminaril. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 10.30–12.30 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun veebikoolitusel, mis käsitleb ehitusvaldkonna seadusemuudatusi 2022. aastal. Info järelevalvespetsialist Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 14.00–17.00 kohtub vallavanem Indrek Kesküla Ebaveres ministeeriumi ja ametite esindajatega Päästekooli õppeväljaku ehituse teemal. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

2. märts

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30.–11.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing minuomavalitsus.ee valdkondlikul virtuaalseminaril, teemaks rahvatervis ja turvalisus. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 13.00–14.30 osalevad vallavanem Indrek Kesküla, ehitusspetsialist Riho Tell ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Väike-Maarja staadioni ehituse töökoosolekul. Lisainfo ehitusspetsialist Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 9.30–11.30 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks ja lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo minuomavalitsus.ee valdkondlikul virtuaalseminaril, teemaks laste heaolu ja täiskasvanute sotsiaalhoolekanne. Info sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenused koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 13.00–15.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp koostöökohtumisel Lääne-Virumaa NEET juhtumikorraldajate ning Töötukassaga. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

3. märts

Kell 9.00–11.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Rakke kultuurikeskuse ehitusobjekti töökoosolekul. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.