27.12.18

Väike-Maarja valla aasta tegu

Kinnitatud
Väike-Maarja Vallavolikogu
20. detsembri 2018. a määrusega nr 38
 

(1) Väike-Maarja valla aasta teo tiitliga tunnustatakse üksikisikut või organisatsiooni aasta jooksul tehtud silmapaistva teo eest, millega kandidaat on aidanud kaasa vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil ja toonud Väike-Maarja vallale kui paikkonnale tuntust.  
 
(2) Ettepanekuid aasta teo nimetuse omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. 
 
(3) Ettepanek aasta teo nimetuse andmiseks esitatakse kirjalikult vallavolikogule koos kandidaadi nime ning teenete kirjeldusega iga aasta 31. detsembriks.   (4) Vallavolikogu esimees edastab tähtaegselt saabunud ettepanekud vallavolikogu alalistele komisjonidele otsuse tegemiseks. 
 
(5)  Volikogu juhatus teeb komisjonidelt saabunud ettepanekute osas kokkuvõtte ja esitab volikogule kinnitamiseks enim toetust saanud kandidaadi nime. Põhjendatud juhul võib jätta valla aasta teo nimetuse välja andmata. 
 
(6) Aasta teo nimetus omistatakse vallavolikogu otsusega. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.  
 
(7) Aasta teo tunnistus ja mälestusese antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel. 

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING