Vallavolikogu istung toimub 16. juunil

Väike-Maarja Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 16. juunil 2022 kell 17.00 Väike-Maarja raamatukogu saalis.

PÄEVAKORD:

1. Väike-Maarja valla 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine – ettekandjad Merili Veelmaa ja Priit Dieves

2. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine – ettekandja Ene Kinks

3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmine – ettekandja Ene Kinks

4. Väike-Maarja valla 2022. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine – ettekandja Mairi Uiboaed

5. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra vastuvõtmine – ettekandja Ene Preem

6. Väike-Maarja lasteaiahoone projekti rahastamise garanteerimine – ettekandja Ene Preem

7. Halduslepingu sõlmimine – ettekandja Indrek Kesküla

8. Majanduskomisjoni koosseisu liikme lisamine – ettekandja Alo Põldmaa

9. Ühinemisprotsessi alustamisest, Osaühing Pandivere Vesi ja AS Järva Haldus – ettekandja Indrek Kesküla

 

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

 

EELNÕUD