Vallavalitsus selgitab välja aasta paremad teod

Väike-Maarja vallavolikogu ja vallavalitsus soovivad tunnustada omakandi arengut positiivselt mõjutanud ning elukeskkonda parandanud või väärtustanud üksikisikuid ja organisatsioone. Ettepanekuid selle kohta, kes oleksid tänavu väärilised kandma tiitlit „Väike-Maarja valla aasta tegu" saab volikogule esitada aasta lõpuni.

Väike-Maarja valla aasta teo tiitliga tunnustatakse üksikisikut või organisatsiooni aasta jooksul tehtud silmapaistva teo eest, millega kandidaat on aidanud kaasa vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil ja toonud Väike-Maarja vallale kui paikkonnale tuntust. 

Ettepanekuid Väike-Maarja valla aasta teo 2022. a tiitliga tunnustamiseks on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Mõtted saab vallavolikogule teele panna kirjalikult 31. detsembriks, lisades kandidaadi nime ja teenete kirjelduse.

Aasta teo tunnistus ja mälestusese antakse volikogu esimehe ning vallavanema poolt üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.