Vallavalitsuse 36. nädala eelinfo

Puhkused

28.08–17.09 viibib puhkusel toetuste menetleja Eve Hiietamm.

Esmaspäev, 4. september

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek osakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00–10.30 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun koolitusel „Looduskaitseseaduses nimetatud erisused ehituskeeluvööndis ehitamisel". Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 10 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Lääne-Virumaa kohaturunduse strateegia väljatöötamise arutelul arendus- ja planeerimisosakonna juhataja kabinetis. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 9 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava töökoosolekul Rakke kultuurikeskuses. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 10 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava töökoosolekul Rakke raamatukogus. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 10 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed KOV finantsjuhtide koolitusprogrammis Tallinnas. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 11 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava töökoosolekul Simuna rahvamajas. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 11.30–13.00 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter, keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, ehitusspetsialist Riho Tell ja vallavanem Indrek Kesküla Ärina ja Ebavere arenduste arutelul arendus- ja planeerimisosakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava töökoosolekul Väike-Maarja seltsimajas. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 14 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava töökoosolekul Väike-Maarja raamatukogus. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 14.00–15.30 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning vallavanem Indrek Kesküla Pandivere Vesi OÜ juhatuse koosolekul. Info Leie Nõmmiste, tel 329 5756.

Kell 15.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 17 kohtub meediaspetsialist Kristel Kitsing Väike-Maarja Valla Infolehe kolleegiumi liikmetega Väike-Maarja muuseumis. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 18 toimub Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2024–2027 avalik arutelu Simuna rahvamajas. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Teisipäev, 5. september

Kell 9.30–12.00 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Anneli Tell, keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, vallavanem Indrek Kesküla ja IT-juht Urmas Reinart huvihariduse rahastamise taotluste hindamiskomisjoni koosolekul Väike-Maarja vallavalitsuses. Info Anneli Tell, tel 329 5757.

Kell 10 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed KOV finantsjuhtide koolitusprogrammis Tallinnas. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 18 toimub Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2024–2027 avalik arutelu Rakke kultuurikeskuses. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kolmapäev, 6. september

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing Lääne-Virumaa kohaturunduse strateegia väljatöötamise veebikohtumisel Velvet OÜga. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 13.00–14.30 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, vallavanem Indrek Kesküla ja ehitusspetsialist Riho Tell nõupidamisel Rakke kultuurikeskuses. Info Riho Tell, tel 329 5768.

Kell 17 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava Rakke piirkonna kultuurivaldkonna ümarlauanõupidamisel Rakke kultuurikeskuses. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 18 toimub Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2024–2027 avalik arutelu Kiltsi rahvamajas. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Neljapäev, 7. september

Kell 9–11 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks infokoosolekul. Info Ene Kinks, tel 329 5761.

Kell 11.45–15.30 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun koolitusel „Tööandja roll terviseprobleemiga inimese tööellu kaasamisel". Info Annika Aun, tel 329 5750.

Reede, 8. september

Kell 13 osalevad meediaspetsialist Kristel Kitsing ja vallavanem Indrek Kesküla Lääne-Virumaa väärikate abielupaaridele vastuvõtul EELK Rakvere Kolmainu koguduses, et tänada Väike-Maarja valla väärikaid abielupaare. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Ürituste info siit.