Vallavalitsus annab rendile ruumid Rakkes

Väike-Maarja vallavalitsus annab üürile Rakke alevikus aadressil Simuna tee 10 asuvad ruumid nr 14, 15 ja 18 (I korrus, vt lisa) üldpindalaga 48,4 m². Vaata ruumide plaane siit.

Üüri alghinna suuruseks on 3,5 eurot/m², millele lisanduvad kõrvalkulud (sh kütte- ja elektrikulud).

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile valitsus@v-maarja.ee hiljemalt 20. septembril kell 16.

Pakkumus peab sisaldama: 

1) pakkumise summat;

2) lühikirjeldust ruumides kavandatava tegevuse kohta.

Parima pakkumise väljaselgitamiseks hindab komisjon pakkumisi, võttes aluseks üürihinna – osakaal 60% ja ruumides kavandatava tegevuse – osakaal 40%.

Ruumides kavandatava tegevuse hindamisel lähtutakse tegevuse sobivusest hoones osutatavate teiste teenustega ja teenuse olulisusest piirkonna jaoks.

Parima pakkujaga sõlmib Väike-Maarja vallavalitsus tähtajatu üürilepingu.

Ruumidega tutvumiseks ja lisainfo saamiseks helistada tel 5569 2792 (Rene Põllumaa).