Vallavalitsus rendib Vao külas maad

Väike-Maarja vallavalitsus annab avaliku enampakkumise korras kolmeks aastaks rendile Vao  külas asuvast Jõeoru kinnistust ligikaudu 17 708 m² suuruse osa (vastavalt skeemile).

Enampakkumise alghind on 100 €/ha (ükssada eurot hektari eest) aastas.

Maakatastri andmetel on katastriüksuse peamiseks kõlvikuks looduslik rohumaa, mis on sobiv maakasutamiseks loomade karjatamise eesmärgil. 29405 m² suurusest Jõeoru kinnistust on 2021. aastal rendile antud 9200 m².

Rohkem infot leiad ja pakkumise saad teha siit.