Vallavalitsusele saab esitada kandidaate aasta õpetaja konkursile

Kuni 24. septembrini saab esitada kandidaate Väike-Maarja valla aasta õpetaja konkursile. Auhinnad antakse üle vallavalitsuse korraldataval õpetajate päevale pühendatud tänuõhtul.

Väike-Maarja valla aasta õpetaja konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kooli töötajaid, üksikisikuid ja organisatsioone, kelle töö ja isiklik eeskuju on innustanud lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi, mõjutanud neid osalema huvi- ja ühiskondlikus tegevuses, kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, pälvinud laste, kolleegide ja lastevanemate lugupidamise, mõjutanud õppeprotsessi kaasajastamist ning ühtse meeskonna tekkimist haridusasutuses.

Tunnustust avaldatakse neljas kategoorias:

  • Väike-Maarja valla aasta õpetaja 2023 munitsipaalkoolis, kes selgitatakse välja Väike-Maarja vallas tegutsevate üldhariduskoolide ja huvikoolide pedagoogide hulgast;
  • Väike-Maarja valla aasta õpetaja 2023 koolieelses lasteasutuses, kes selgitatakse välja Väike-Maarja valla lasteaedade pedagoogide hulgast;
  • Väike-Maarja valla aasta haridusasutuse töötaja 2023, kes selgitatakse välja Väike-Maarja valla üldhariduskoolide ja lasteaedade mittepedagoogilise personali hulgast;
  • Väike-Maarja valla aasta hariduse sõber 2023, kes selgitatakse välja üksikisikute või organisatsioonide hulgast, kes on viimase aasta jooksul oma tegevusega toetanud õppijate arengut, õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja ühiskonna dialoogi või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks.

Väike-Maarja valla aasta õpetaja kandidaate saab esitada 24. septembrini Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 7, Väike-Maarja) või elektrooniliselt aadressile valitsus@v-maarja.ee.

Kirjalik ettepanek peab sisaldama esitatava isiku ees- ja perekonnanime, haridusasutuse nimetust, kus ta töötab ning kirjeldust, kuidas esitatav kandidaat vastab konkursi eesmärkides kirjeldatud kriteeriumi(te)le.

Väike-Maarja valla aasta õpetaja selgitab välja vallavalitsuse moodustatud komisjon.

Väike-Maarja valla aasta õpetaja kategooriate parimaid tunnustatakse tänukirja ja rahalise kingitusega vallavalitsuse korraldataval õpetajate päevale pühendatud tänuõhtul. Hariduse sõbra tiitli laureaati aga tänukirja ja valla meenega.

 

Mullu pälvis Väike-Maarja valla aasta õpetaja tiitli Marje Kert Kiltsi koolist. Foto: Kristel Kitsing