Ministeerium ja maakonna omavalitsuste liit leppisid kokku prioriteetsetes toetusi saavates arenguvaldkondades

Riik eraldab maakondadele nelja aasta peale kokku 25 miljonit, aitamaks ellu viia nende arengustrateegiates seatud eesmärke kohaliku elu edendamiseks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning maakondlik omavalitsuste liit on selleks kokku leppinud fookusvaldkonnad, mille ergutamiseks järgmisel neljal aastal raha suunatakse.

Lääne-Virumaal on kokku lepitud, et toetusraha kasutatakse ettevõtluse edendamiseks suunatud olulise arendusprojekti kaasrahastamiseks.

„Maakonna omavalitsuste roll ettevõtluskeskkonna arendamisel on määrava tähtsusega. Selleks on vaja tegevust koordineerida ning tugisüsteeme ja oskusteavet arendada," selgitas Lääne-Viru omavalitsuste liidu tegevjuht Sven Hõbemägi.

„Teise osa maakonna arengustrateegia 2024–2027 toetusrahast suuname kultuuri- ja spordielu elavdamiseks ja mitmekesistamiseks, et panustada senisest jõulisemalt elanike kultuuri- ja liikumisharjumuste kujundamisse. Täpsem tegevuskava ja projektid selguvad lähikuude jooksul koostöös kultuuri- ja spordivaldkonna eestvedajatega," lisas Hõbemägi.

Toetusmeetme ligikaudne eelarve aastateks 2024–2027 on kõigi maakondade peale kokku 25 miljonit eurot. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot, toetuse maksimaalset suurust piirab maakonnale eraldatav toetussumma.


Lisainfo toetusmeetme kohta: Regionaalprogrammid | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (agri.ee)