Triigis kerkib jaanuarist kaugkütte hind

Seoses kütuse- ja elektrikulude olulise kasvuga tõuseb 1. jaanuarist 2023 Triigi külas soojuse piirhind.

Hinnatõusu vajaduse tingis peamiste teenuse osutamiseks vajalike sisendite (pellet, elekter) hinnatõus. Kui 2022. aasta kevadel oli võimalus soetada Triigi katlamajja pelleteid hinnaga 138 eurot (ilma KM-ta), siis 2022/2023 kütteperioodiks väljakuulutatud vähempakkumine tõi hinna 330 euro/t (ilma KM-ta).

 Kaugkütteteenuse hinda ei saa teenuseosutaja ise määrata, vaid see tuleb kooskõlastada Konkurentsiametis. Uueks kaugkütte hinnaks kinnitas Konkurentsiamet 117,91 eurot megavatt-tunni eest, millele lisandub käibemaks.

 Ka Adven Eesti AS tõstis hinda ja Väike-Maarja alevikus on kaugkütteteenuse piirhind alates 17. detsembrist 105,47 €/MWh, millele lisandub käibemaks. Kaugküttehinna erinevus Väike-Maarja aleviku ja Triigi vahel on tingitud eeskätt tootmiskogusest. Triigi külas on aastane toodetav soojakogus ligikaudu 1200 MWh, Triigis köetakse viit kortermaja ja spordihoonet. Väike-Maarja kaugküttevõrgus on aastane toodetav soojakogus ligikaudu 8000 MWh ja tarbimispunkte on omavalitsusele kuuluvates hoonetes kaheksa, lisaks kortermajad ja muud äri-büroohooned.

Uuest aastast kehtima hakkav soojuse piirhind ei ole lõplik. Kütuse hind moodustab soojuse lõpphinnast põhilise osa ja seetõttu muutub praeguses energiaturu olukorras kaugkütteteenuse hind üsna sageli. Kui toimub elektri või graanuli sisseostuhinna muutus, siis muutub ka kaugkütte hind ja Haldusteenused teavitab muudatusest ka elanikke.

 

Väike-Maarja Haldusteenused