Avaliku ürituse korraldamine

Avalik üritus  on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, ralli, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.Avaliku ürituse korraldamisest peab  ürituse korraldaja esitama teate koos vajalike dokumentidega vallavalitsusele.

Väike-Maarja vallavolikogu muutis 27. märtsil 2024 Väike-Maarja vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korda, lisades ürituse korraldajate kohustuste hulka kaks nõuet. 

Nimelt peab ürituse korraldaja tagama, et toidu ja joogi  serveerimiseks kasutatakse üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu ning jäätmete kogumine peab toimuma liigiti, st üritustel peab eraldi koguma segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid, segapakendit ja pandipakendit.

Alates 01.01.2024 hakkas kehtima pakendiseaduse nõue, mille kohaselt on avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu (PakS § 5 lg 8).

  • Avaliku ürituse mõiste on defineeritud korrakaitseseaduses ning selle all mõeldakse avalikus kohas toimuvat ja avalikkusele avatud lõbustusüritust, võistlust, etendust, kaubandusüritust või muud sellesarnast inimeste koos olemist, mis ei ole koosolek.
  • Nõue ei rakendu eraüritustele, mis ei ole avalikkusele avatud (juurdepääs üksnes kitsale ringile inimestele, näiteks kutsete alusel).

Seega alates 01.01.2024 ja juhul kui avalikul üritusel toimub toidu või joogi serveerimine ehk kohapeal tarbimine, ei ole lubatud avalikul üritusel toidu ja joogi serveerimiseks kasutada ühekordselt kasutatavaid söögiriistu, sh ühekordselt kasutatavaid puidust ja papist taldrikuid ja söögiriistu.

Ühekordse plasti direktiivi eesmärgiks on vähendada ühekordsete plasttoodete tarbimist ning vältida ühekordselt kasutatavate plasttoodete asendamist mõnest muust materjalist valmistatud ühekordse tootega.

Korduma kippuvad küsimused

Nõude renti pakkuvad ettevõtted