Avaliku ürituse korraldamine

Avalik üritus  on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, ralli, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.Avaliku ürituse korraldamisest peab  ürituse korraldaja esitama teate koos vajalike dokumentidega vallavalitsusele.