1.03.23

Biojäätmete liigiti kogumine ja biojäätmete kompostimine

Biojäätmeid on oluline eraldi koguda, kuna neist on võimalik toota näiteks komposti ning seeläbi suunata toitained tagasi ringlusse. Biojäätmete ringlussevõtt aitab vähendada jäätmete ladestamisel tekkivaid kasvuhoonegaase, biojäätmete eraldamisel olmejäätmetest suureneb ka teiste jäätmete ringlusse suunamise võimalus.

Alates 2023. a lõpust on kõikjal Eestis kohustus tekkekohal biojäätmete liigiti kogumine ning nende kompostimine või jäätmevedajale üle andmine.

Väike-Maarja valla jäätmehoolduseeskirja § 17 nõuded:

  (1) Biojäätmed on biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed. Biojäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning anda üle korraldatud jäätmeveo teenuse osutajale, viia jäätmejaamadesse või kompostida omal kinnistul vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 3 kuni 8.

  (2) Alates 01.04.2023 on kogu Väike-Maarja valla haldusterritooriumil biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumine kohustuslik kõigil kinnistutel, mis on seotud korraldatud jäätmeveoga.

  (3) Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võib nii tiheasustusalal kui ka hajaasustusalal kompostida kompostris või lahtiselt kompostimisaunas.

  (4) Biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid võib tiheasustusalal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Hajaasustusega aladel võib tekkivaid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid kompostida ka lahtistes kompostimisaunades kui jäätmete ladustamine ei reosta ümbruskonda ning ei häiri naaberkinnistuid.

  (5) Biojäätmete kompostimisel tuleb tagada, et toimiksid aeroobsed lagunemisprotsessid.
Keskkonnale ja inimese tervisele ohtliku ja mitte sobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab likvideerima selle omanik.

  (6) Kompostimiskoht (aun või nõu) peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 1,5 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

  (7) Kompostimiskoht peab paiknema väljaspool kaevu kaitsetsooni, milleks on vähemalt 10 m.

  (8) Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning nii, et see ei põhjustaks kahjurite ja haisu levikut.

Biojäätmete kompostimine kiirkompostris

Kiirkomposter – (kodukomposter) on soojustatud komposter, mis on mõeldud aastaringseks biojäätmete kompostimiseks. Nii valmib kompost vaid mõne kuuga ning kompostimise protsess ei peatu isegi pakasega.

Väike-Maarja valla kodukompostrite ja biojäätmete KIK projekti raames saame jagada veel soodushinnaga kompostreid, biojäätmete konteinereid, info siin.  

Hotbin õppevideo nr 1

Hotbin õppevideo nr 2

Hotbin kodukompostri kasutusjuhend

 

 

Biojäätmete kompostimine kompostimisaunas (lahtine ja kinnine kompostimine)

Lahtine komposter – See võiks olla 1,2 m x 1,2 m x 1,2 m suur (aga võib olla ka suurem) ning seda võib ehitada ükskõik millisest olemasolevast materjalist (näiteks euroalustest). Võib soetada ka uut lauamaterjali ning ise kompostikast valmis meisterdada, aga meie soovitame võimalusel taaskasutada. Eriti tublid kompostijad teevad selliseid kompostikaste üksteise kõrvale ritta kolm – üks värskete biojäätmete jaoks ning teine komposti laagerdumiseks ja esimesest ümber tõstetud komposti jaoks. Kolmas kastike tuleb kasuks valmis kõdumulla hoidmiseks, kust seda on hea vastavalt vajadusele peenardesse, murulapile või lillepotti lisada. Lahtist kompostrit võib Väike-Maarja vallas kasutada hajaaasustuses biojäätmete kompostimiseks või tiheasustuses aia- ja haljastujäätmete kompostimiseks.

Tavaline kinnine komposter – see on algajale kompostijale üldiselt kõige kiirem ja lihtsam viis alustamiseks, sest sellist kompostrit saab soetada igast ehitus- ja aiatarvikute poest. Neid pakuvad väga paljud tootjad ja neid on väga erineva väljanägemisega – suuremaid ja väikemaid. 

Ka hinnaskaala on lai ja algab paarikümnest eurost, kuid võib ulatuda ka 600 euroni.

Kinnise kompostri võid ka ise ehitada – vooderda komposter metallvõrguga ja ehita peale kaas.

 

Õppevideod:

Kiirkompostri kasutamise õpetus Tartust siit.

Juhis biojäätmete koduseks kompostimiseks siit.

Korteriühistute liidu video biojäätmete sortimisest korteris siit.

Lisaks leiab kompostimise kohta infot www.kompostiljon.ee

Kompostiljon: kompostimise kolm põhimõtet

Kompostiljon: kuidas alustada kompostimist

Kompostiljon: mida panna kompostrisse

Kompostiljon: kompostimise tüüpilised vead

Biojäätmete üleandmine jäätmekäitlejale (kogumismahutiga)

Üksikelamutes, kus kompostimise võimalus puudub, ja kortermajades tuleb biojäätmed anda üle jäätmevedajale. Selleks tuleb soetada eraldi kogumismahuti ning sõlmida jäätmevedajaga vastav leping Ragn-Sells AS lehel siin.

Toidujäätmete ja toidujäätmete tekke vältimise kohta loe täpsemalt Keskkonnaministeeriumi kodulehelt SIIT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING