4.07.18

Ebavere maastikukaitseala

Väike-Maarjast umbes 3 km edela pool - seal, kus maantee haruneb Vägeva ja Järva-Jaani suunas - seisab Ebavere mägi, Pandivere kõrgustiku kolmas (absoluutne kõrgus 146 m, suhteline 44 m). Selle mäe kaitseks on moodustatud umbes 50 ha suurune maastikukaitseala.

Pandivere kõrgustiku pinnamoes valitsevad moreentasandikud. Reljeefi liigestavad siin peamiselt mandrijää servamoodustised (oosid - järskude nõlvadega vallseljakud, mis tekkisid jääs olevatesse pragudesse). Ebavere mägi ongi üks silmapaistvam osa Nõmme-Ebavere oosist, mis omakorda kuulub Eesti pikima - Ebavere-Siimusti oosistu (42 km) koosseisu. Nõmme-Ebavere oos ulatub Ebavere mäest kagu suunas Äntu maastikukaitsealale, loode suunas jätkub madalamate küngastega mõhnastik. Kogu oos koosneb viimase mandrijää setetest, mille moodustavad kruus ja liiv. 

Ebavere mägi ise on vahelduva reljeefiga: mäe külgi liigestavad rohked sulglohud ja külgorud (eriti sügav org lõikub kagunõlva). Põhjanõlv on laugem, lõunanõlv järsem, kirdeküljel võib näha 5-6 meetrist astangut.

Mäge katval viljakal mullal (kamarkarbonaatmuld) kasvab peamiselt sinilille tüüpi kuuse-segamets. Lage on vaid kõige kõrgem osa (seal seisab triangulatsioonitorn) ja suusarajad, mis laskuvad peamiselt ida- ja põhjanõlvalt. Puistu keskmine vanus on 100-110 aastat. Valitsevad kuusk ja kask, neile lisanduvad haab, pärn, vaher, jalakas jt., nende all lopsakas sarapuupõõsastik ja teised salumetsale iseloomulikud liigid. Taim- ja loomharulduste seisukohalt on ala siiani puudulikult uuritud.

Ebavere maastikukaitseala kaitse-eeskiri ja välispiiri kirjeldus kinnitati Vabariigi valitsuse 29. oktoobri 1998. aasta määrusega nr 246. Uue kaitse-eeskirja järgi on Ebavere maastikukaitseala jaotatud eri režiimiga piirkondadeks. Looduskaitse seisukohalt kõige väärtuslikum osa - ilusa metsaga kaunis pinnavorm riigimaa - kuulub Ebavere mäe sihtkaitsevööndisse, kuigi siia jäävad aastaid kasutusel olnud suusarajad eelkõige rahvaspordi harrastajatele. Sihtkaitsevööndit ümbritseb kolmest küljest piiranguvöönd - eramaad ja looduskaitselise väärtuseta riigimaa.

Ebavere maastikukaitseala kohta leiab veel teavet Keskkonnainfo kodulehelt.

 

Toimetaja: -