Elukoha- ja peretoimingud

Isikukoodi taotlus ukraina põgenikele 

Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimiseks vajalikud toimingud

Elukohateade

Notice of place of residence 

E-rahvastikuregistri iseteenindusportaal 

Kasulik info: Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliit

E-teenuste otselingid e-rahvastikuregistris:

Sünni registreerimine

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku sellekohase avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine. Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates.

Sündi on võimalik registreerida aadressil www.rahvastikuregister.ee, peamenüüs "Perekond" valik „Sünni registreerimine".

Sünni registreerimise avaldust on võimalik esitada ka vanematel, kes ei ole abielus.

Sünni registreerimiseks vajalikud toimingud

Riikliku vanemahüvitise taotlemine

Väike-Maarja valla sünnitoetuse taotlemine

Sünnitoetus määratakse lapse vanemale, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja valla elanik sünni registreerimisest alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil.

Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras.

Toetus makstakse kahes osas:

I osa – 50% sünnitoetuse määrast makstakse vanematele pärast lapse sünni registreerimist;

II osa – 50% sünnitoetuse määrast makstakse lapse aastaseks saamisel (lapse teisel eluaastal) eeldusel, et lapse vanem ja laps elavad rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Sünnitoetust on võimalik taotleda esitades selleks avalduse  või taotleda iseteenindusportaalis.

Surma registreerimine

Tervishoiuteenuse osutaja vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. Kohalik omavalitsus enam matmiseks vajalikku dokumenti ei väljasta. Seega saab matmiseks vajaliku dokumendi (surmatõendi) tervishoiuasutusest, mitte kohalikust omavalitsusest.

Väike-Maarja valla matusetoetuse taotlemine

Matusetoetust on õigus saada selle inimese eest, kelle elukoht surmapäeval on rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas.

Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Matusetoetus on võimalik taotleda esitades selleks avalduse või taotleda iseteenindusportaalis.

 

Kontaktid:
Maris Kõrgmäe-Kruusamägi (vallasekretär) maris@v-maarja.ee, 329 5753
Annika Aun (vallasekretäri abi) annika.aun@v-maarja.ee, 329 5750