28.09.18

ERFi Georg Lurichi fond

Väike-Maarja Vallavolikogu otsustas moodustada Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Georg Lurichi allfondi eesmärgiga toetada Georg Lurichi tõekspidamiste väärtus­tamist ja tema mälestuse jäädvustamist. Fondi algkapitaliks eraldati 100 000 krooni. Leping Georg Lurichi fondi moodustamise kohta sõlmiti ERFi ja Väike-Maarja Vallavalitsuse vahel 2. juulil 2008. aastal. 

Allfond aitab stipendiumide kaudu kaasa Lurichi põhimõtete väärtustamisele, tervislike eluhoiakute järgimisele ja spordi arengule ning jääb püsivalt toetama noorsportlaste ettevõtmisi.  

Esimesi taotlusi Georg Lurichi fondi stipendiumidele oodati 2009. aasta sügisel. Stipendiumide maht sõltub fondi põhikapitali suurusest.
 
Igaüks meist võib kaasa aidata Lurichi fondi tugevdamisele ja põhikapitali suurendamisele! 
Annetusi Lurichi fondi saab teha Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond arvelduskontole nr EE672200221001101347 Swedbankis. 
Selgituseks: Annetus Georg Lurichi fondi. 


NB!
Selgitusse lisage oma isikukood ja postiaadress. Tuludeklaratsiooni esitamisel saate annetustelt tulumaksu tagasi taotleda. 

SA Eesti Rahvuskultuuri Fond telefon: 601 3428, e-post: post@erkf.ee 

3.07.2008 Virumaa Teataja: Pandi alus Georg Lurichi toetusfondile 

Georg Lurichi allfondi moodustamise lepingu allkirjastamisel kinkis ERF Väike-Maarja vallale Vive Tolli graafilise lehe "Maa on täis leidmist" (2008).

 

 

Toimetaja: ILVE TOBRELUTS