Aukodanikud - Avanduse

AIN EENMAA 17.10.1909 – 26.02.2001AIN EENMAA 17.10.1909 – 26.02.2001

Elutöö eest Avanduse valla rahva kultuurilisel ja eetilisel harimisel ning Simuna kiriku ja koguduse hoidmisel ja teenimisel nimetati Ain Eenmaa 1999. aastal Avanduse valla aukodanikuks.

Ain Eenmaa oli aastatel 1974-1994 EELK Simuna Püha Siimoni ja Juuda koguduse õpetaja. Tema õpetaja-aastatel kasvas Simuna koguduse liikmete hulk jõudsasti ning kirik kui kultuuri- ja vaimukandja liitis inimesi kogu kihelkonnast ja kaugemaltki. Ain Eenmaa oli Simuna Vabadussõja ausamba taastamise mõtte üks algatajaid ja Simuna kihelkonna Muinsuskaitse Seltsi asutajaliige.


HELDOR AARLA 23.05.1923 - 18.10.2011HELDOR AARLA 23.05.1923 - 18.10.2011

2001. aastal nimetati eluaegne tuletõrjuja, isamaaliste aadetega mees Heldor Aarla Avanduse valla aukodanikuks.

Kogu Heldor Aarla elukäik oli tihedasti seotud tuletõrjega. 1994. aastal avati Simunas tuletõrjedepoo uus hoone. Hoone valmimises oli tuletõrjemaleva ülemal Heldor Aarlal suur osa. 1998. aastal tunnustati teda kui Simuna tuletõrjekomando pealikku Päästeteenistuse kõrge autasu – Hõberistiga. Heldor Aarla püüdis paikkonna elu igati edendada. Tema ideed olid aluseks Simuna keskplatsi kujundamisel ja tema tegutsemistahe selle väljaehitamisel.


LAINE PRUUNSILD 11.04.1924 - 08.05.2005LAINE PRUUNSILD 11.04.1924 - 08.05.2005

Laine Pruunsild oli kauaaegne Simuna kultuurimaja direktor ja oma kodukoha rahvakultuuri edendaja. Ta oskas elada vaid endast heldelt andes - suutis inimesi innustada, sisendada lootust ja julgust ning isetegemise tahet. Tema korraldatud üritused olid asjalikud, emotsionaalsed ja heal kultuurilisel tasemel. Elulust ja nakatav naer saatis teda terve elu ning see aitas leida rahvaga head kontakti. Ta tegi oma tööd armastuse ja kohusetundega. 1994. aastal loodi Laine eestvedamisel Simuna pensionäride klubi Elurõõm.

Tänutäheks tehtud töö eest anti talle 2004. aastal Avanduse valla aukodaniku nimetus.


REIN RÄÄK (11.04.1931)REIN RÄÄK 11.04.1931 - 30.12.2017

Rein Räägust, põlisest Simuna kandi mehest, sai 1987. aastal Simuna Muinsuskaitse Seltsi asutajaliige ja seltsi esimees. Seltsi tegevuse tulemusena taastati Simuna Vabadussõjas langenute mälestusmärk. 1946. aastal õhitud ausammas taasavati 24. juunil 1989. aastal. Rein Rääk oli ka Simuna kooli 300. aastapäeva tähistamise ja mälestuskivi paigaldamise peamine eestvedaja. Tema ettepanekul said 24. juunil 1991. aastal alguse Simuna kihelkonnapäevad.

Pühendunud tegevuse eest kodukoha pärandi hoidmisel nimetati Rein Rääk 2004. aastal Avanduse valla aukodanikuks.