23.03.23

Biojäätmete korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlused

 

Täiendav informatsioon Leie Nõmmiste telefonil 329 5756 või leie@v-maarja.ee.

Toimetaja: KRISTEL KITSING