Dokumendiregister


 Dokumendiregistrisse sisenemine
 

Dokumendiregistri kasutajale

Vastavalt Avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Väike-Maarja Vallavalitsuse ja Vallavolikogu dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses ja volikogus saadud või loodud dokumendid.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

Dokumente on võimalik dokumendiregistris vaadelda liigipõhiselt. 

Täpsemaks dokumentide otsimiseks on võimalik kasutada akna ülal ääres asuvat üldotsingut "Pealkiri, sisu või metaandmed", mida saab täpsustada teatud dokumendiliikide puhul. Üldotsingu puhul teostatakse täistekstiotsing sõna või sõnaosa järgi. Täpsustatud otsingut kasutades saab otsida nt kehtivusaja, saaja/saatja nime, registreerimis-/vastamistähtaja jne alusel järgi. 

Sisenedes dokumendiregistrisse, leiad detailse kasutusjuhendi dokumentide otsimiseks alt paremalt.