Kriisideks valmisolek, elanikkonnakaitse

OLULISED KONTAKTID KRIISIDE KORRAL

Kohaliku omavalitsuse kontakt kriiside korral:

Indrek Kesküla (vallavanem, kriisikomisjoni esimees), tel 510 7460

Hädaabinumber 112, www.112.ee

Riigiinfo telefon 1247 – infonumber, mis pakub infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara

Elektrilevi rikketelefonilt 1343 www.elektrilevi.ee

Mürgistusinfo 16 662 (Terviseameti hallatud infonumbril vastatakse: E 9–21; T–P 24h). www.16662.ee

Perearsti nõuandeliin 1220 annab nõu tervisemurede korral, mis ei vaja kiirabi sekkumist. www.1120.ee

Naiste tugiliin 1492 on anonüümne abivõimalus lähisuhtevägivalla all kannatavatele naistele.

Riigi Ilmateenistuse tasuline ilmainfo 9001 032 – kõneminuti hind 1.10, www.ilmateenistus.ee.

Välisministeeriumi 24h infotelefon + 372 5301 9999 annab nõu ja abi välisriigis hädas olles.

 

Kriisideks valmistudes pea silmas järgmist:

 • Mida suurem on kriis, seda kauem jõuab kohaliku omavalitsuse või riigi abi sinuni
 • Ole valmis vähemalt seitse päeva iseseisvalt hakkama saama
 • Tee koostööd kogukonnaga – naabrite, korteriühistu ja külaseltsiga!

Päästeameti hädaolukorraks valmisoleku juhendid:

 • Hädaolukorraks valmistumise info:

www.olevalmis.ee

www.rescue.ee/et/juhend/taeiskasvanutele/hadaolukordadeks-valmisolek

 • Koduste varude meelespea:

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/kodused-varud-ja-abivahendid

 • Evakuatsioonivahendite meelespea:

https://www.olevalmis.ee/et/juhis/minu-meelespea-evakuatsiooniks

 • Kriisiaja retseptiraamat

https://www.rescue.ee/files/2022-03/pa-retseptid-a5rus-trykk.pdf?645fc95e0d

 

 

ELUTÄHTSATE TEENUSTE KATKEMINE

Pikaajaline elektrikatkestus

NB! KOV kodulehel tuua lisaks välja eraldi nimekiri piirkonna tanklatest

 • Nimekiri piirkonna kauplustest ja apteekidest, mis elektrikatkestuse korral toimimist jätkavad
 • Koht, kus piirkonna inimestel on võimalik laadida pikaajalise elektrikatkestuse korral telefoni jms.

 

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

 • Info pikaajalise vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral: omavalitsuse või ETO kontakt. Gennadi Filippov, tel 523 8101
 • Nimekiri piirkonna avalikest joogiveevõtu kohtadest, kaevudest

 

Pikaajaline soojusvarustuse katkestus

 • Info soojusvarustuse katkemise korral: omavalitsuse või ETO kontakt Kalev Nõmmiste, tel 5330 4779

 

Kohalike teede läbitavus

 • Info kohalike teede läbitavuse kohta tormikahjustuste või lumetormi korral. Teedespetsialist Annely Kulland 522 9627
 • KOV ja/või ETO kontakt Teedespetsialist Annely Kulland 522 9627

VARJUMINE

Eesti avalike varjumiskohtade nimekiri:

www.rescue.ee/et/juhend/avalikud-varjumiskohad/avalikud-varjumiskohad-tallinnas

 • Varjumine on vajalik õhurünnaku korral, aga ka näiteks lahingutegevuse korral linnas/tiheasustusalal või radioaktiivse saaste või keemilise aine levimise korral.
 • Avalikuks varjumiskohaks eelkõige rünnaku või radioaktiivse saaste korral hoone, rajatis või osa sellest, mis asub maa all, on raudbetoonist ja ilma akendeta (nagu näiteks maa-alused parklad, tunnelid).
 • Ohu korral püsi siseruumides ning jää sinna ohu möödumiseni.
 • Avalikuks varjumiskohaks sobib maa all asuv akendeta hoone, näiteks maa-alune parkla või tunnel.
 • Ohu olukorras järgi kõiki ametkondade poolt antavaid juhiseid

EVAKUATSIOON

 • Evakuatsioonikohad: Simuna spordihoone, Väike-Maarja spordihoone