Hanked

Informatsiooni Väike-Maarja Vallavalitsuse poolt väljakuulutatud ja läbi viidud riigihangete (sh lihthangete) kohta leiate riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee

Menetluses riigihanked

Väike-Maarja Vallavalitsuse lihthanke piirmäära ületavate hangete info leiad riigihangete registrist aadressilt https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Sisesta hanke otsingu väljal hankija nimeks Väike-Maarja Vallavalitsus ja näed kõiki meil töös olevaid ja valminud riigihankeid.

Varasemad hankeplaanid

20232022 (täiendatud 18.05.2022); 202220212020; 2019; 2018; 2017