11.01.23

Jäätmejaamad

 1. jaanuarist 2023 hakkas Väike-Maarja valla jäätmejaamasid teenindama Ragn-Sells AS ja muutusid Väike-Maarja ja Simuna jäätmejaama lahtiolekuajad. Kontaktinfo Paavo Palmet, tel 517 5952 ja e-post paavo.palmet@ragnsells.com

1. Väike-Maarja jäätmejaam (Tehno tn 5) on avatud (kontakt 520 1656) K 15.00–18.00; N 10.00–18.00; R 10.00–18.00; L 10.00–18.00.

 

 

 

VALLA ISIKUTELT AASTAS

 

JÄÄTMEKOOD

JÄÄTME NIMETUS

ÜHIK

PIIRKOGUS

HIND €

HIND €*

17 06 05*

Asbesti sisaldavad jäätmed, ka eterniit

t

0

150,00

150,00

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 35*

Elektri- ja elektroonikaseadmed

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

02 01 08*

Kemikaalid

kg

1 kg

Tasuta

4,00

20 01 21*

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 29*

Ohtlike aineid sisaldavad pesuained

kg

20 kg

Tasuta

1,10

15 01 10 *

Ohtlike ainetega saastunud pakendid

kg

10 kg

Tasuta

0,65

15 01 06

Pakendijäätmed

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 33*

Patareid ja akud

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 02

Puhas lehtklaas

t

0,05 t

Tasuta

50,00

17 02 02

Puhastamata lehtkaas

t

0

100,00

100,00

20 01 10

Rõivad ja tekstiil

t

0,02 t

Tasuta

100,00

20 03 01

Segaolmejäätmed

m3

0

10,46

10,46

17 09 04

Sorteerimata ehitusjäätmed

t

0

150,00

150,00

20 03 07

Suurjäätmed

t

0

100,00

100,00

20 01 38

Töödeldud puit

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

17 02 01

Töötlemata puit

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 98*

Vanad ravimid

kg

5 kg

Tasuta

3,20

20 01 40

Vanametall

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 01

Vanapaber ja papp

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

16 01 03

Vanarehvid (sõiduauto)

tk

8 tk

Tasuta

Tasuta

08 01 11*

Värvid, liimid, vaigud, lahustid

kg

20 kg

Tasuta

0,80

13 02 08*

Õlijäätmed

kg

20 kg

Tasuta

0,25

* Vastuvõtmise hind juriidilistele isikutele. Sama hind kehtib valla füüsilistele isikutele, kui jäätmeid on üle piirkoguse.

PEA MEELES!

 • Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel kokku segada!
 • Jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!
 • Klient on jäätmejaamas kohustatud jäätmed liikide kaupa kaaluma ja paigutama jäätmed ettenähtud konteineritesse.
2. Simuna jäätmejaam (Pargi tn 1) on avatud (kontakt 520 1656) K 10.00–14.30; P 10.0014.30.

 

 

 

VALLA ISIKUTELT AASTAS

 

JÄÄTMEKOOD

JÄÄTME NIMETUS

ÜHIK

PIIRKOGUS

HIND €

HIND €*

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 35*

Elektri- ja elektroonikaseadmed

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

02 01 08*

Kemikaalid

kg

1 kg

Tasuta

4,00

20 01 21*

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 29*

Ohtlike aineid sisaldavad pesuained

kg

20 kg

Tasuta

1,10

15 01 10 *

Ohtlike ainetega saastunud pakendid

kg

10 kg

Tasuta

0,65

15 01 06

Pakendijäätmed

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 33*

Patareid ja akud

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 02

Puhas lehtklaas

t

0,05 t

Tasuta

50,00

17 02 02

Puhastamata lehtkaas

t

0

100,00

100,00

20 01 10

Rõivad ja tekstiil

t

0,02 t

Tasuta

100,00

20 03 01

Segaolmejäätmed

m3

0

10,46

10,46

20 03 07

Suurjäätmed

t

0

100,00

100,00

17 02 01

Töötlemata puit

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 98*

Vanad ravimid

kg

5 kg

Tasuta

3,20

20 01 40

Vanametall

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 01

Vanapaber ja papp

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

16 01 03

Vanarehvid (sõiduauto)

tk

8 tk

Tasuta

Tasuta

08 01 11*

Värvid, liimid, vaigud, lahustid

kg

20 kg

Tasuta

0,80

13 02 08*

Õlijäätmed

kg

20 kg

Tasuta

0,25

* Vastuvõtmise hind juriidilistele isikutele. Sama hind kehtib valla füüsilistele isikutele, kui jäätmeid on üle piirkoguse.

PEA MEELES!

 • Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel kokku segada!
 • Jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!
 • Klient on jäätmejaamas kohustatud jäätmed liikide kaupa kaaluma ja paigutama jäätmed ettenähtud konteineritesse.
3. Rakke jäätmejaam (Mäe tänav 7b ehk bensiinijaama lähistel Rakvere-Vägeva maantee ääres)on avatud (kontakt 518 1169) K–R 12.00–18.00 ja L –P 10.00–16.00.

 

 

 

VALLA ISIKUTELT AASTAS

 

JÄÄTMEKOOD

JÄÄTME NIMETUS

ÜHIK

PIIRKOGUS

HIND €

HIND €*

17 06 05*

Asbesti sisaldavad jäätmed, ka eterniit

t

0

150,00

150,00

20 02 01

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 35*

Elektri- ja elektroonikaseadmed

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

02 01 08*

Kemikaalid

kg

1 kg

Tasuta

4,00

20 01 21*

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 29*

Ohtlike aineid sisaldavad pesuained

kg

20 kg

Tasuta

1,10

15 01 10 *

Ohtlike ainetega saastunud pakendid

kg

10 kg

Tasuta

0,65

15 01 06

Pakendijäätmed

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 33*

Patareid ja akud

kg

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 02

Puhas lehtklaas

t

0,05 t

Tasuta

50,00

17 02 02

Puhastamata lehtkaas

t

0

100,00

100,00

20 01 10

Rõivad ja tekstiil

t

0,02 t

Tasuta

100,00

20 03 01

Segaolmejäätmed

m3

0

10,46

10,46

17 09 04

Sorteerimata ehitusjäätmed

t

0

150,00

150,00

20 03 07

Suurjäätmed

t

0

100,00

100,00

20 01 38

Töödeldud puit

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

17 02 01

Töötlemata puit

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 98*

Vanad ravimid

kg

5 kg

Tasuta

3,20

20 01 40

Vanametall

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

20 01 01

Vanapaber ja papp

t

Piiramatu

Tasuta

Tasuta

16 01 03

Vanarehvid (sõiduauto)

tk

8 tk

Tasuta

Tasuta

08 01 11*

Värvid, liimid, vaigud, lahustid

kg

20 kg

Tasuta

0,80

13 02 08*

Õlijäätmed

kg

20 kg

Tasuta

0,25

* Vastuvõtmise hind juriidilistele isikutele. Sama hind kehtib valla füüsilistele isikutele, kui jäätmeid on üle piirkoguse.

PEA MEELES!

 • Erinevaid ohtlikke jäätmeid ei tohi omavahel kokku segada!
 • Jäätmed peavad olema pakendatud lekkekindlalt!
 • Klient on jäätmejaamas kohustatud jäätmed liikide kaupa kaaluma ja paigutama jäätmed ettenähtud konteineritesse.
 
4. Lääne-Viru Jäätmekeskus (Piira küla, Vinni vald) on avatud (kontakt 622 6049):
 
Kaalumaja on avatud E-R 8.00-18.00 ; L 10.00-15.00 ja P 10.00-14.00
 
Lääne-Viru Jäätmekeskuses võetakse vastu: olmejäätmed, suurjäätmed (mööbel), asbesti sisaldavad jäätmed, elektri- ja elektroonika seadmed, ohtlike jäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, paber ja kartong, ehitus ja lammutusjäätmed, vanarehvid, pakendijäätmed, tekstiil, koldetuhk, metall, autolammutuspraht, klaas, plast, kile, kattepinnas, kivid ja betoontükid
 

MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse hinnakiri

Tasumine: sularahas ja kaardiga.
 

NB! Nõuetele mittevastavaid ja loetlemata jäätmeid jäätmejaamades ja jäätmekeskuses vastu ei võeta.

Vallaelanikelt tasuta kalendriaastas vastuvõetavad jäätmeliigid kaaluühikutes:

 • vanarehvid (sõiduauto) – 8 tk ühe isiku kohta aastas
 • puhas lehtklaas – 50 kg ühe isiku kohta aastas;
 • rõivad ja tekstiil – 20 kg ühe isiku kohta aastas.

Ohtlikud jäätmed:

 • ohtlike ainetega saastunud pakendid  – 10 kg ühe isiku kohta aastas;

 • kemikaalid - 1,0 kg ühe isiku kohta aastas;

 • värvid, liimid, vaigud, lahustid - 20 kg ühe isiku kohta aastas;

 • vanad ravimid - 5 kg ühe isiku kohta aastas;

 • õlijäätmed - 20 kg ühe isiku kohta aastas;

 • ohtlike aineid sisaldavad pesuained – 20 kg ühe isiku kohta;

 • patareid, akud- piiramatult;

 • luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad lambid -piiramatult.

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING