18.10.22

Kaasav eelarve 2019

Väike-Maarja valla kaasava eelarve hääletus oli 01.02.2019–08.02.2019 volis.eekeskkonnas ID-kaardi või Mobiili-ID alusel ja Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleis ID- kaardi alusel tööpäeviti kella 9.00–12.00 ja 14.00–16.00

Hääletamisel said osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Väike-Maarja vald. Hääleõigusega isik võib oma seisukohta avaldada ühe korra ühe avalikustatud idee poolt. Võidab idee, mis kogub kõige rohkem hääli.  

Valla eelarvesse on kavandatud 15 000 eurot sellistele objektidele, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid.

Kaasava eelarve ettepanekuid laekus kokku 19, milles kolm olid kattuvad. 11. jaanuaril kogunes kaasava eelarve komisjon, et selgitada välja, kas kõik esitatud ideed vastavad korrale ja millised on rahvahääletusele pääsevad kavatsused. Ideede sõelumisel lähtuti kaasava eelarve menetlemise korrast. Komisjoni otsusel on võimalik rahvahääletusele saata vähemalt seitse ettepanekut.

Hääletada sai järgmiste ettepanekute poolt:

  • Ebavere disgolfi pargi rajamine – 11 750 eurot

Ettepanek on rajada Väike-Maarja valda Ebavere külla suusaradade vahetusse lähedusse 18-rajaline discgolfi park, mis vastab Eesti Discgolfi Liidu nõuetele. Peaeesmärgiks on luua juurde võimalus inimeste liikumisaktiivsuse tõstmiseks.

  • Kiirustabloode paigaldamine – 15 000 eurot

Ettepanek on paigaldada Väike-Maarjasse nelja kiirusemõõtjaga tablood, mis teavitavad asulasse sisse sõites reaalsest auto liikumise kiirusest. Eesmärk on parandada liiklejate ja jalakäijate turvalisust.  

  • Pedja jõe alguse haljasalal vaba aja veetmise võimaluste arendamine – 11 453 eurot

Ettepanek on parandada Pedja jõe alguse haljasalal vaba aja veetmise võimalusi Väike-Maarja valla elanikele ja piirkonda külastavatele turistidele, et sellega aidata kaasa peresõbraliku elukeskkonna ja heakorrastatud turismikoha arendamisele. Paigaldatakse kaks pinki (sh üks varjualusega), prügikastid, lisaks laste mänguvahendid ja välikäimla.

  • Triigi mõisa müüri renoveerimine – 6300 eurot

Ettepanek on korrastada Triigi mõisa säilinud müüri osa. Triigi mõisa müür on oluline mälestus Triigi küla elanikele ja vaatamisväärsus külastajatele. Ettepanek on puhastada Triigi mõisa müür vanast krohvist, parandada müüri lagunevad osad, ehitada uus kivikatus ning kaasajastada müürivalgustus.

  • Ujuvsilla ja istumisala ehitamine Äntu paisjärvele – 15 000 eurot

Ettepanek on paisjärve äärde ujumissilla ja istumisala ehitamine ning treppidele käsipuude paigaldamine tõstaks supluskoha turvalisust ja miljööväärtust. Ujumissillale paigaldatavad redelid muudaksid vette mineku ja veest tuleku oluliselt ohutumaks. Kaldapealsele istumisalale paigaldatakse pingid, kuhu saab jätta ujuma minnes rätiku, riided või lihtsalt puhata ja ilma nautida.

  • Simuna vana koolimaja fassaadi korrastamiseks akendele fotogalerii paigaldamine – 11 600 eurot

Ettepanek on läbi vana ja väärika koolihoone fassaadi korrastamise väärtustada Simuna hariduselu ning tutvustada ja eksponeerida paikkonna haridusajalugu avalikkusele. Hoone fassaadi on võimalik korrastada ja aleviku üldpilti ilmestada lihtsate võtete ja vahenditega. Ettepanek on Simuna vana koolimaja aknaavad katta ilmastikukindla komposiitplaadiga, millele on trükitud koolimaja akendest välja vaatavad õpilased ja õpetajad. Vanade fotode kasutamine võimaldab kujundada meeleoluka ja ajastutruu fotogalerii ning äratada vana maja fotogalerii eksponeerimisega taas ellu.

  • Võivere bussiootepaviljon paigaldamine koos valgustusega – 6500 eurot

Ettepanek on rajada Võivere bussipeatusesse bussiootepaviljon koos valgustusega. Paviljoni ehitamine võimaldab oodata bussi tuulte ja vihma eest varjus.

2019. aasta kaasava eelarve hääletustulemused:

1) Triigi mõisa müüri renoveerimine 135 häält;

2) Ebavere disgolfi pargi rajamine 125 häält;

3) Ujuvsilla ja istumisala ehitamine Äntu paisjärvele 68 häält;

4) Simuna vana koolimaja fassaadi korrastamiseks akendele fotogalerii paigaldamine 44 häält;

5) Pedja jõe alguse haljasalal vaba aja veetmise võimaluste arendamine 36 häält;

6) Kiirustabloode paigaldamine 22 häält;

7) Võivere bussiootepaviljon paigaldamine koos valgustusega 0 häält.

 

Toimetaja: KRISTEL KITSING