Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseis

Volikogu kinnitas 15.07.2021 istungil Väike-Maarja valla valimiskomisjoni koosseisu

Komisjoni esimees Maris Kõrgmäe-Kruusamägi, Väike-Maarja vallasekretär

                                    Tel 329 5753; maris.korgmae@v-maarja.ee
Aseesimees Annika Aun

Liikmed: Diana Seepter, Heli Vettik ja Merili Veelmaa

Asendusliikmed: Kristel Kitsing ja Kersti Sepp

Väike-Maarja valla valimiskomisjoni asukoha aadress on Pikk 7, Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald (Väike-Maarja Vallavalitsuse kantselei).

Valimiskomisjoni protokollid ja otsused

Valimiskomisjoni protokollid

Valimiskomisjoni otsused

Valimisjuhi otsused

Valimisjuhi otsused